implanty Warszawa

 
implanty Warszawa, implanty
                          

IMPLANTY                 

Warszawa, ul. Belgradzka 12
tel. 507 300 900, tel. 22 43 66 123

    

     

O NAS

 USŁUGI

NASI LEKARZE

CENY

GALERIA

 MEDIA O NAS

PORADY

JAK DOJECHAĆ

KONTAKT

strona główna > usługi > implanty > słownik > konsultacja implantologiczna

IMPLANTY

IMPLANTY | SYSTEMY | CENY | PYTANIA
SŁOWNIK | KROK PO KROKU | IMPLANTY W ANIDENT

KONSULTACJA I BADANIE STOMATOLOGICZNE PRZED WSZCZEPIENIEM IMPLANTÓW

Lekarz ImplantologWszystkich pacjentów zainteresowanych implantami stomatologicznymi zapraszamy na konsultację do naszego implantologa, dr. n. med. Kornela Krasnego, specjalisty chirurgii stomatologicznej, wieloletniego starszego asystenta w I-szej Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Warszawie, biegłego sądowego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i implantów, uczestnika licznych kursów i szkoleń z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii. Kliknij, aby zobaczyć referencje i certyfikaty.

CEL KONSULTACJI

Celem konsultacji implantologicznej jest zaplanowanie leczenia i wykluczenie ewentualnych przeciwskazań.

BADANIE STOMATOLOGICZNE

W badaniu wewnątrzustnym implantolog ocenia kość wyrostka zębodołowego w miejscu planowanych implantów. Celem badania stomatologicznego jest również wykluczenie potencjalnych ognisk infekcji. Dlatego przed wszczepieniem implantów wszystkie ubytki próchnicowe powinny być wyleczone, a ewentualne korzenie zgorzelinowe zębów - usunięte. Wskazane jest również usunięcie kamienia nazębnego, jeśli stwierdzono jego obecność.

ROZMOWA Z PACJENTEM

Badanie stomatologiczne jest uzupełnione o rozmowę z pacjentem na temat przebytych i obecnych chorób oraz przyjmowanych leków. Na tej podstawie implantolog wyklucza ewentualne przeciwskazania do implantów lub ocenia zasadność dodatkowych procedur, na przykład osłony antybiotykowej przed implantacją.

ANALIZA PANTOMOGRAMU

Niezbędnym elementem konsultacji implantologicznej jest analiza zdjęcia pantomograficznego, czyli pantomogramu. Pantomogram to zdjęcie rentgenowskie wszystkich zębów i tkanek otaczających. Na podstawie pantomogramu implantolog może wstępnie ocenić warunki kostne oraz zaplanować liczbę, rozmiar i rozmieszczenie implantów. Z tego względu pantomogram jest niezbędny przy planowaniu implantów. Jeśli takie zdjęcie było już wcześniej wykonane, to należy przynieść je ze sobą na wizytę u implantologa. Jeśli nie, pantomogram można wykonać na miejscu od ręki w Klinice Stomatologicznej ANIDENT na cyfrowym aparacie pantomograficznym.

Pantomogram Warszawa. Zdjęcie panoramiczne zębów.

W uzasadnionych przypadkach pacjent może zostać skierowany na dodatkowe badanie radiologiczne w postaci tomografii komputerowej - CT.

DOBÓR SYSTEMU IMPLANTÓW

Podczas konsultacji implantolog przedstawia również informacje na temat stosowanych w Klinice Stomatologicznej ANIDENT systemów implantologicznych BIOMET 3i oraz Zimmer Dental, które należą do ścisłej czołówki najlepszych systemów implantologicznych na świecie.
Implanty 3iImplanty ZIMMER

DOBÓR ROZWIĄZAŃ PROTETYCZNYCH

Implantolog wyjaśni również różnice pomiędzy standardową koroną porcelanową na podbudowie metalowej a superestetyczną pełnoceramiczną koroną LAVA na podbudowie z tlenku cyrkonu.
Korony pełnoceramiczne a korony porcelanowe na stali.
Dla osób z bezzębiem istotne będą informacje na temat dostępnych rozwiązań protetycznych takich jak doskonały system zatrzasków LOCATOR stosowany przez oba systemy implantów, zarówno 3i BIOMET jak i Zimmer Dental. Alternatywę może stanowić proteza na belce Doldera, a dla osób szczególnie ceniących komfort niewyjmowalnego uzupełnienia protetycznego warty polecenia będzie porcelanowy lub pełnoceramiczny most całkowity na implantach.

DEMONSTRACJA MODELI

Implantolog dysponuje trójwymiarowymi modelami zębów, wszczepionych implantów oraz uzupełnień protetycznych na implantach, dzięki czemu pacjent ma możliwość szczegółowo zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami.
Implanty - model.

PYTANIA PACJENTA

Podczas konsultacji lekarz implantolog odpowie również na wszystkie pytania pacjenta.

PISEMNY PLAN LECZENIA ORAZ WYCENA

Po kosultacji pacjent otrzymuje na piśmie szczegółowy plan leczenia wraz z wyceną uwzględniającą ewentualne warianty planu leczenia, wraz z wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi leczenia implantologicznego.

Zobacz również:

do góry  NZOZ
PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

Warszawa
ul. Belgradzka 12
metro Natolin

 tel. 507 300 900
22 43 66 123
22 43 66 122
 


Przychodnia
jest czynna
od poniedziałku
do piątku
w godzinach

800 - 2100
w soboty
8
00 - 1400

ZAPRASZAMY

 ©2004-2016 ANIDENT Warszawa Ursynów