ANIDENT Klinika Stomatologiczna Warszawa - implanty, protetyka, ortodoncja

 
Implanty Warszawa - ANIDENT
                          

LECZENIE KANAŁOWE                 

Warszawa, ul. Belgradzka 12
tel. 507 300 900, tel. 22 43 66 123

    

     

O NAS

 USŁUGI

NASI LEKARZE

CENY

GALERIA

 MEDIA O NAS

PORADY

JAK DOJECHAĆ

KONTAKT
 

LECZENIE KANAŁOWE

LECZENIE KANAŁOWE | WSKAZANIA | PRZEBIEG
 LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM
TECHNOLOGIE | PYTANIA

LECZENIE KANAŁOWE ZE WSKAZAŃ PROTETYCZNYCH

Istnieją sytuacje, w których leczenie protetyczne zęba musi być poprzedzone leczeniem kanałowym, nawet jeżeli nie ma innych wskazań do takiego leczenia, to znaczy miazga zęba jest żywa, bez cech patologicznych. Jakie to sytuacje? Poniżej je usystematyzujemy.

1. Ząb wymaga korony protetycznej, a jest bardzo zniszczony lub ma bardzo duże wypełnienie kompozytowe.

Ząb bardzo zniszczony lub posiadający bardzo duże wypełnienie kompozytowe nie rokuje utrzymania korony protetycznej. Po oszlifowaniu zęba pod koronę jego ścianki byłyby tak cienkie, że w krótkim czasie mogłyby ulec złamaniu i odpadłyby razem z nową koroną protetyczną. Dlatego aby wykonać koronę protetyczną na taki ząb przedtem trzeba wzmocnić go wkładem koronowo-korzeniowym, czyli w języku potocznym tak zwanym sztyftem. Aby umieszczenie wkładu koronowo-korzeniowego było możliwe, ząb musi być najpierw wyleczony kanałowo. Dopiero wtedy można osadzić w nim wkład koronowo-korzeniowy czyli sztyft, a na tym ostatnim koronę protetyczną. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej wówczas, kiedy wciąż żywy ząb ma bardzo zniszczoną koronę, tak że nie utrzymuje się w nim już żadne wypełnienie kompozytowe, ale sam ząb wciąż pozostaje żywy. Zapraszamy także na stronę, gdzie szczegółowo opisujemy korony protetyczne.
Wkład koronowo-korzeniowy - sztyft w zębie.

2. Ząb został zakwalifikowany jako ząb filarowy w planowanym moście protetycznym, a jest zniszczony lub ma duże wypełnienie kompozytowe.

Zakwalifikowanie zęba jako filaru mostu protetycznego może stanowić wskazanie do uprzedniego leczenia kanałowego. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy bardzo duże wypełnienie kompozytowe, które samo w sobie mogłoby jeszcze funkcjonować bez przeszkód przez dłuższy czas, w przypadku zęba filarowego mogłoby stanowić przeszkodę w wykonaniu mostu protetycznego. Ząb filarowy oszlifowany pod most protetyczny mógłby ulec złamaniu, dlatego jeśli ząb ma bardzo duże wypełnia, co do których są obawy, że nie wytrzymają dodatkowego obciążenia zęba filarowego związanego z mostem protetycznym, zaleca się wyleczenie ich kanałowo i osadzenie wkladu koronowo-korzeniowego.

Mosty porcelanowe Warszawa.

Leczenia kanałowego może wymagać również całkowicie zdrowy ząb przewidziany jako filar mostu protetycznego, jeśli jest w znacznym stopniu przechylony. Nie uzupełniony przez lata brak zębowy sprawia, że zęby sąsiednie przechylają się w kierunku luki. Jeśli po latach planuje się wykonanie mostu protetycznego, może się okazać, że opracowanie (oszlifowanie) zębów pod most protetyczny doprowadzi do zranienia miazgi, a tym samym konieczności leczenia kanałowego. Zęby filarowe w moście muszą bowiem być równoległe, w innym przypadku mostu nie da się osadzić na zębach. Doprowadzenie do równoległości zębów wychylonych może oznaczać konieczność ich uprzedniego wyleczenia kanałowego i wykonania wkładów koronowo-korzeniowych. Więcej informacji o zastosowaniu i przebiegu procesu wykonywania porcelanowych mostów protetycznych.

3. Ząb został zakwalifikowany do okoronowania w celu wyrównania linii zgryzowej w następstwie jego ekstruzji (wysunięcia).

Ekstruzja zęba polega na jego wędrówce przy braku podparcia w postaci zęba przeciwstawnego. Jeśli nie ma zęba przeciwstawnego, ząb niejako dalej się wyrzyna, w skrajnej sytuacji dochodząc nawet do przeciwstawnego dziąsła. Niesie to za sobą następstwa w postaci poważnych zaburzeń zgryzowych, włącznie z dolegliwościami ze strony stawów skroniowo-żuchwowych lub jamy ustnej. Dlatego tak ważne jest uzupełnianie wszelkich braków zębowych za pomocą implantów, mostów protetycznych lub protez ruchomych zanim dojdzie do wędrówki niepodpartego zęba przeciwstawnego.
Wysunięty ząb. Skrócenie zęba wymaga korony protetycznej.
Jeśli jednak dojdzie już do ekstruzji zęba, to taki ząb wystając poza linię zgryzową uniemożliwia prawidłową odbudowę brakujących zębów przeciwstawnych. Mówiąc ogólniej, po prostu nie ma miejsca na te zęby w zgryzie. Dlatego taki wysunięty ząb wymaga skrócenia poprzez okoronowanie go. Takie skrócenie najczęściej niestety wiąże się z naruszeniem komory zęba, a tym samym koniecznością leczenia kanałowego. Przeleczony kanałowo ząb skraca się, wykonuje wkład koronowo-korzeniowy (sztyft) i koronę protetyczną, która jest odpowiednio krótsza i dostosowana do linii zgryzu. Szczegółowe informacje o postępowaniu przy wykonywaniu korony protetycznej.

Osobnym postępowaniem protetycznym obejmuje się brakujące zęby przeciwstawne, stosując implanty, mosty protetyczne lub protezy. Zaniechanie tego doprowadzi do punktu wyjścia, ponieważ niepodparty ząb przeciwstawny będzie dalej wędrował poza linię zgryzu. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednio wczesne uzupełnienie brakujących zębów za pomocą implantów, mostów protetycznych lub protez. Pozwoli to na uniknięcie negatywnych następstw, bardzo komplikujących leczenie protetyczne w przyszłości.

4. Ząb został zakwalifikowany do wykonania korony protetycznej ze względu na jego znaczne wychylenie lub rotację.

W przypadku ograniczonych zaburzeń zgryzowych w odcinku przednim w postaci wychylenia zęba lub jego rotacji często stosuje się leczenie protetyczne jako alternatywę dla ortodoncji i leczenia aparatami stałymi. Ząb opracowuje się pod koronę protetyczną, jednak ze względu na jego wychylenie opracowanie to wiąże się z naruszeniem komory zęba, a tym samym koniecznością wyleczenia kanałowego zęba i wykonania wkładu koronowo-korzeniowego - sztyftu. Dopiero po wyleczeniu kanałowym i zaopatrzeniu ząb we wkład wykonuje się docelową porcelanową lub pełnoceramiczną koronę protetyczną.

Podsumowanie

Podsumowując, istnieją sytuacje w których ogólne korzyści dla układu żucia w skojarzonym leczeniu protetycznym przewyższają stratę związaną z umartwieniem i przeleczeniem kanałowym teoretycznie zdrowego (bez objawów ze strony miazgi) zęba. W takich sytuacjach nie należy mieć obaw co do zasadności swojego postępowania i zaufać swojemu lekarzowi protetykowi. Leczenie kanałowe ze wskazań protetycznych przeprowadza się tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne, a bilans korzyści i strat jest bezspornie korzystny dla pacjenta.Zobacz również:
do góry  NZOZ
PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

Warszawa
ul. Belgradzka 12
metro Natolin

 tel. 507 300 900
22 43 66 123
22 43 66 122
 


Przychodnia
jest czynna
od poniedziałku
do piątku
w godzinach

800 - 2100
w soboty
8
00 - 1400

ZAPRASZAMY

 ©2004-2016 ANIDENT Warszawa Ursynów