IMPLANTY                 

Warszawa, ul. Belgradzka 12
tel. 507 300 900, tel. 22 43 66 123

    

     

O NAS

 USŁUGI

NASI LEKARZE

CENY

GALERIA

 MEDIA O NAS

PORADY

JAK DOJECHAĆ

KONTAKT
 

IMPLANTY

IMPLANTY | SYSTEMY | CENY | PYTANIA
SŁOWNIK | KROK PO KROKU | IMPLANTY W ANIDENT

SYTUACJA WYJŚCIOWA
BEZZĘBIE

 
Na rysunku poniżej przedstawiono przykład braku wszystkich zębów.
Bezzębie.
ROZWIĄZANIE
  PROTEZA
MOCOWANA NA IMPLANTACH

Proteza całkowita, której stabilność zapewniają implanty, jest najczęściej stosowaną formą implantologicznego leczenia bezzębia ze względu na korzystniejszą cenę takiego rozwiązania w porównaniu do alternatywnego mostu porcelanowego na implantach.

Taka proteza ma wbudowane specjalne zatrzaski, dzięki którym wklikuje się na implanty i jest przez to bardzo stabilna i komfortowa.

Stosuje się dwa rodzaje zatrzasków. Pierwszy rodzaj, częściej stosowany, to zatrzaski typu LOCATOR. Firma LOCATOR opatentowała system zatrzasków do protez, na tyle doskonały, że jest stosowany na licencji przez większość wiodących na świecie systemów implantologicznych, w tym w obu systemach stosowanych w naszej klinice: 3i BIOMET oraz Zimmer. Sukces systemu LOCATOR tkwi w unikalnym sposobie łączenia elementu zamocowanego w protezie (matrycy) z filarem przymocowanym do implantu (locatorem). Sprawia on, że proteza na implantach ma doskonałą retencję, która zabezpiecza przed przypadkowym jej wyczepieniem, natomiast pacjent bez zbędnego wysiłku i ryzyka dla implantów może wyjąć z ust protezę jeśli zajdzie taka potrzeba (na przykład do czyszczenia). Poniższy rysunek  przedstawia schemat mocowania protezy na implantach tego typu, ma on jednak charakter poglądowy i nie odzwierdziedla on faktycznego kształtu systemu LOCATOR).

Proteza na implantach z zatrzaskami kulowymi.

Klinika Stomatologiczna ANIDENT dysponuje modelem w skali 1:1 przedstawiającym protezę montowaną na zatrzaskach typu LOCATOR, dzięki której lekarz implantolog ma możliwość zademonstrowania pacjentowi podczas konsultacji zasady działania tego typu mocowania protezy.

Drugi typ łączenia to tak zwana belka Doldera, kiedy implanty są połączone poprzecznym elementem (rysunek poniżej). Z uwagi na przewagę systemu LOCATOR w kwestii jakości, trwałości i komfortu użytkowania protezy na implantach, system mocowania przy użyciu belki Doldera jest rzadziej stosowany.

Proteza na implantach z belką Doldera.

JAKI JEST KOSZT
TEGO TYPU ROZWIĄZAŃ?


Cena rozwiązania zależy od liczby zastosowanych implantów. W zależności od warunków kostnych stosuje się cztery, trzy lub nawet tylko dwa implanty (w przypadku bardzo korzystnych warunków kostnych), na których później mocuje się protezę. U niektórych pacjentów już dwa implanty wystarczają do stabilnego i trwałego zamocowania protezy dolnej. W przypadku protezy górnej, z uwagi na fakt że tkanka kostna szczęki ma inną, mniej wytrzymałą, strukturę niż tkanka kostna żuchwy, niekiedy konieczne okazują się dodatkowe implanty, chociaż i w tym wypadku, przy sprzyjających warunkach kostnych, niekiedy udaje się zamocować protezę jedynie na dwóch implantach, co redukuje koszt leczenia.

W większości przypadków optymalne jest zastosowanie minimum trzech implantów jako podparcia pod protezę. Wieloletnie obserwacje kliniczne oraz piśmiennictwo fachowe potwierdzają korzystniejszy rozkład sił i mniejsze obciążenie trzech implantów w porównaniu do rozwiązań opartych na dwóch implantach. Wówczas na te ostatnie działają znaczne siły, dlatego zastosowanie dwóch implantów jako podbudowę protezy wymaga bardzo dobrych warunków wyjściowych w kwestii jakości i ilości tkanki kostnej wyrostka zębodołowego.

Na podstawie analizy warunków kostnych lekarz implantolog ustala optymalną liczbę implantów, tak aby nie były one nadmiernie przeciążone i gwarantowały odpowiednią stabilizację protezy.


DWA IMPLANTY + PROTEZA

KOSZTY
W SYSTEMIE IMPLANTÓW ZIMMER

Całkowita cena rozwiązania dwa implanty + proteza w  systemie implantologicznym Zimmer to 8400 PLN, na co składa się:

wszczepienie 2 implantów Zimmer

4000
odsłonięcie 2 implantów Zimmer

300proteza na dwóch implantach
    z zatrzaskami Locator
    lub belką Doldera

4100

KOSZTY
W SYSTEMIE IMPLANTÓW 3i

Całkowita cena rozwiązania dwa implanty + proteza w systemie implantologicznym 3i to 9500 PLN, na co składa się:

wszczepienie 2 implantów 3i

5000odsłonięcie 2 implantów 3i

400proteza na dwóch implantach
    z zatrzaskami Locator
    lub belką Doldera

4100
  TRZY IMPLANTY + PROTEZA


KOSZTY

W SYSTEMIE IMPLANTÓW ZIMMER

Całkowita cena rozwiązania trzy implanty + proteza w systemie implantologicznym Zimmer to 11350 PLN, na co składa się:
wszczepienie 3 implantów Zimmer

6000odsłonięcie 3 implantów Zimmer

450proteza na trzech implantach
    z zatrzaskami Locator
    lub belką Doldera

4900

KOSZTY
W SYSTEMIE IMPLANTÓW 3i

Całkowita cena rozwiązania trzy implanty + proteza w systemie implantologicznym 3i to 13000 PLN, na co składa się:

wszczepienie 3 implantów 3i

7500odsłonięcie 3 implantów 3i

600proteza na trzech implantach
    z zatrzaskami Locator
    lub belką Doldera

4900


  CZTERY IMPLANTY + PROTEZA


KOSZTY

W SYSTEMIE IMPLANTÓW ZIMMER

Całkowita cena rozwiązania cztery implanty + proteza w systemie implantologicznym Zimmer to 14300 PLN, na co składa się:
wszczepienie 4 implantów Zimmer

8000odsłonięcie 4 implantów Zimmer

600proteza na czterech implantach
    z zatrzaskami Locator
    lub belką Doldera

5700

KOSZTY
W SYSTEMIE IMPLANTÓW 3i

Całkowita cena rozwiązania cztery implanty + proteza w systemie implantologicznym 3i to 16500 PLN, na co składa się:

wszczepienie 4 implantów 3i

10000odsłonięcie 4 implantów 3i

800proteza na czterech implantach
    z zatrzaskami Locator
    lub belką Doldera

5700Powyższe ceny są cenami całkowitymi i obejmują wszystkie niezbędne wizyty, znieczulenia, łączniki implantologiczne oraz elementy pośrednie.

Powyższa cena całkowita dotyczy jednej protezy - górnej lub dolnej (jednego łuku zębowego). Aby uzyskać koszt odbudowy wszystkich zębów (dwie protezy) należy wybrany wariant pomnożyć razy dwa. U tego samego pacjenta liczba implantów konieczna do osadzenia protezy górnej może być inna niż liczba implantów koniecznych do osadzenia protezy dolnej ze względu na różnice osobnicze i odmienną strukturę kości szczęki i żuchwy. Stąd cena za protezę górną na implantach może być inna niż cena protezy dolnej.

Szczegółowej oceny warunków kostnych wraz z liczbą rekomendowanych implantów pod protezę dokona nasz implantolog podczas konsultacji implantologicznej.
Zobacz również:


NZOZ
PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

Warszawa
ul. Belgradzka 12
metro Natolin

 tel. 507 300 900
22 43 66 123
22 43 66 122
 


Przychodnia
jest czynna
od poniedziałku
do piątku
w godzinach

800 - 2100
w soboty
8
00 - 1400

ZAPRASZAMY

 ©2004-2017 ANIDENT Warszawa Ursynów