implanty

 
ANIDENT Stomatolog Warszawa Ursynów
                          

IMPLANTY WARSZAWA             

ANIDENT Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12

tel. 507 300 900, tel. 22 436 61 23

    


UMÓW WIZYTĘ - TEL. 507 300 900

     

O NAS

 USŁUGI

 LEKARZE

CENY

GALERIA

 MEDIA

BLOG

DOJAZD

KONTAKT 
strona główna > usługi > implanty > krok po kroku

IMPLANTY

IMPLANTY | SYSTEMY | CENY | PYTANIA
SŁOWNIK |
KROK PO KROKU | IMPLANTY W ANIDENT

IMPLANT KROK PO KROKU

Niniejsza strona przedstawia poszczególne etapy leczenia implantologicznego, z ogólną charakterystyką każdego z nich.

KROK PIERWSZY
DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE LECZENIA

Pierwszy etap to konsultacja i rutynowe badanie stomatologiczne.  Celem tej wizyty jest uzyskanie informacji na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta, przyjmowanych leków, przebytych i obecnych chorób, tak aby wykluczyć ewentualne przeciwskazania do zabiegu implantacji. W badaniu stomatologicznym należy wykluczyć wszelkie potencjalne źródła zakażenia (ubytki próchnicowe, kamień nazębny, korzenie zgorzelinowe).

Po badaniu lekarz implantolog przystępuje do planowania leczenia. Polega ono na analizie warunków kostnych czyli określeniu czy ilość kości (grubość wyrostka zębodołowego) pozwala na wprowadzenie implantu. U osób starszych oraz u osób, które utraciły ząb wiele lat temu, ilość kości może okazać się niewystarczająca dla podtrzymania i stabilizacji implantu. Nie oznacza to jednak konieczności rezygnacji z leczenia implantologicznego. Współczesna medycyna pozwala na  odbudowę utraconej kości. Wówczas zabieg implantacji jest poprzedzony zabiegiem sterowanej regeneracji kości lub zabiegiem podniesienia dna zatoki szczękowej.


Niezbędne do właściwej oceny warunków w jamie ustnej i prawidłowego zaplanowania leczenia jest zdjęcie pantomograficzne, inaczej pantomogram. Jeśli pantomogram nie był wcześniej wykonywany, to istnieje możliwość wykonania go od ręki w Klinice Stomatologicznej ANIDENT.

Na miejscu w Klinice Stomatologicznej ANIDENT jest również stożkowa tomografia komputerowa CBCT, która pozwala na najdokładniejszą ocenę warunków kostnych przed implantacją. Cena tomografii CBCT zależy od zakresu badanego obszaru. Stożkowa tomografia komputerowa CBCT 3D wysokiej rozdzielczości to aktualnie najdokładniejsze badanie obrazowe w stomatologii.


Jeśli ilość kości pozwala na przeprowadzenie zabiegu, implantolog
dobiera optymalną długość i średnicę implantu w danej sytuacji klinicznej. W przypadku rozległych braków zębowych określa również ich ilość i rozmieszczenie w jamie ustnej. To ostatnie zależy od planowanego rodzaju odbudowy protetycznej np. pojedyncze korony, mosty na implantach, protezy na implantach (w przypadku rozległych braków zębowych liczba implantów jest zwykle mniejsza niż liczba odbudowanych na nich zębów - szczegóły w dziale pytania).

Na tej wizycie implantolog wyjaśnia również wszystkie wątpliwości pacjenta dotyczące leczenia implantologicznego, jak również przedstawia ewentualne alternatywne metody odbudowy braków zębowych.

Pacjent otrzymuje na piśmie plan leczenia wraz z wstępną wyceną.


KROK DRUGI
CZĘŚĆ CHIRURGICZNA - IMPLANTACJA

Wszczepienie implantu przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Zabieg jest bezbolesny i trwa od pół godziny do dwóch godzin, w zależności od liczby wprowadzanych implantów. Chirurg
implantolog za pomocą specjalnego wiertła przygotowuje tak zwane łoże kostne, w które następnie wprowadza implant. Po kontroli prawidłowości wprowadzenia wszczepu i upewnieniu się co do jego całkowitej stabilności chirurg zaszywa ranę. Umieszczone w kości implanty pozostają całkowicie przykryte błoną śluzową i na tym etapie żadna ich część nie jest widoczna w jamie ustnej. Pacjent użytkuje swoje dotychczasowe uzupełnienie protetyczne, ewentualnie uzupełnienie tymczasowe wykonane przed implantacją. Po 14 dniach następuje zdjęcie szwów.


KROK TRZECI
OSTEOINTEGRACJA

Bezpośrednio po wszczepieniu implantu rozpoczyna się proces zwany osteointegracją czyli gojenie się tkanki kostnej wokół implantu, w efekcie czego implant uzyskuje umocowanie pozwalające na jego obciążenie protetyczne. Czas procesu osteointegracji jest ustalany indywidualnie, zwykle wynosi około 6 miesięcy dla implantów w szczęce i około 3 miesięcy dla implantów w żuchwie. Różnica ta wynika z odmiennej struktury kości szczęki i żuchwy.


KROK CZWARTY
ODSŁONIĘCIE IMPLANTU

Po upływie ustalonego wcześniej czasu przeznaczonego na osteointegrację (3-6 miesięcy) następuje odsłonięcie implantu.  W znieczuleniu miejscowym lekarz implantolog nacina błonę śluzową położoną bezpośrednio nad wszczepem i wkręca w implant tak zwaną śrubę gojącą (na zdjęciu). Okres gojenia po odsłonięciu implantu wynosi 14 dni. W tym czasie pacjent w dalszym ciągu użytkuje dotychczasowe uzupełnienie protetyczne lub tymczasowe uzupełnienie protetyczne wykonane przed implantacją. Na tym etapie niekiedy wymagają one nieznacznej korekty, polegającej na zrobieniu miejsca dla śruby gojącej.

Śruba gojąca  ułatwia prawidłowe wygojenie się błony śluzowej w bezpośrenim otoczeniu implantu, jak również modeluje kształt dziąsła pod przyszłą koronę protetyczną, aby uzyskać efekt estetyczny maksymalnie zbliżony do naturalnych warunków. Po dwóch tygodniach od odsłonięcia implanty i tkanki otaczające są przygotowane do wykonania ostatecznego uzupełnienia protetycznego.

KROK PIĄTY
CZĘŚĆ PROTETYCZNA

Ten etap leczenia może mieć różny przebieg w zależności od zaplanowanego wariantu protetycznego.  Wybór rozwiązania protetycznego zależy od liczby brakujących zębów. Szczegółowe rozwiązania protetyczne wraz z wyceną przedstawiamy na stronie protetyka + ceny.

W niniejszym przykładzie zostanie przedstawiony najprostszy i najbardziej typowy, czyli odbudowa za pomocą korony porcelanowej na pojedynczym implancie.

Na pierwszej wizycie pobiera się wyciski protetyczne i ustala, w porozumieniu z pacjentem, kolor przyszłej korony. W laboratorium protetycznym wykonywane są dwa elementy.
Pierwszy to wykonany z tytanu tzw. łącznik (inaczej filar protetyczny). Jest to część bezpośrednio łącząca się z wszczepem śródkostnym (implantem). Drugi element to porcelanowa korona protetyczna. Postępowanie protetyczne obejmuje dwie lub trzy wizyty. Prace laboratoryjne zwykle trwają od kilku do kilkunastu dni (zależy to między innymi od liczby koron). Po tym czasie lekarz otrzymuje z laboratorium wykonane uzupełnienia. Pomiędzy poszczególnymi wizytami pacjent użytkuje dotychczasowe uzupełnienia tymczasowe.Na ostatniej wizycie najpierw przykręca się do implantu łącznik (na zdjęciu).Po kontroli stabilności
połączenia łącznika z implantem, lekarz mocuje na nim ostateczną koronę protetyczną (na zdjęciu).


Na tym etapie leczenie implantologiczne jest zakończone.

Lekarz informuje pacjenta o zaleceniach, udziela wskazówek dotyczących higieny oraz ustala z pacjentem harmonogram okresowych wizyt kontrolnych.

Zobacz również:

do góry  ANIDENT
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12
metro Natolin

 tel. 507 300 900
22 436 61 23
22 436 61 22
 


Klinika
jest czynna
od poniedziałku
do piątku
w godzinach

800 - 2100
w soboty
8
00 - 1400

ZAPRASZAMY

 ©2004-2023 ANIDENT Implanty Warszawa Ursynów