ANIDENT Stomatolog Warszawa Ursynów
                          

IMPLANTY WARSZAWA             

ANIDENT Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12

tel. 507 300 900, tel. 22 436 61 23

    


UMÓW WIZYTĘ - TEL. 507 300 900

     

O NAS

 USŁUGI

 LEKARZE

CENY

GALERIA

 MEDIA

BLOG

DOJAZD

KONTAKT
IMPLANTY

IMPLANTY | SYSTEMY | CENY | PYTANIA
SŁOWNIK | KROK PO KROKU | IMPLANTY W ANIDENT

PYTANIA DOTYCZĄCE IMPLANTOLOGII

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące implantów. Jeśli nie znalazłeś tutaj interesującej Cię odpowiedzi, prosimy o kontakt.
Co to jest implant?

Implant to wykonana z tytanu śruba o precyzyjnie określonym kształcie i powierzchni, którą wprowadza się do kości szczęki lub żuchwy w
miejscu utraconego korzenia zęba. Na tej śrubie opiera się wówczas porcelanową koronę protetyczną lub inny rodzaj uzupełnienia. Powszechnie, chociaż niepoprawnie, przyjęło się nazywać implantem całość, czyli część śródkostną (inaczej wszczep, implant) i opartą na niej koronę protetyczną.

Czy leczenie implantologiczne jest bezpieczne?


Wiele lat badań i obserwacji klinicznych uczyniło implantologię jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej pożądanych metod odbudowy braków zębowych. Implanty stomatologiczne już dawno zakończyły okres eksperymentalny, stając się rutynową procedurą stomatologiczną. Do dzisiaj wszczepiono kilkadziesiąt milionów implantów u ludzi w każdym zakątku globu.Jaka jest przewaga implantów nad alternatywnymi metodami odbudowy braków zębowych?

Implant jest najbardziej zbliżoną do fizjologicznej formą odbudowy brakującego zęba. Najistotniejszą cechą jest sposób przenoszenia sił żucia. W przypadku zęba na implancie siły żucia są przenoszone bezpośrednio na kość, tak jak w przypadku naturalnego zęba, w przeciwieństwie do typowych protez ruchomych, gdzie siły żucia przenoszone są na błonę śluzową wyrostków zębodołowych i podniebienia. Alternatywą dla leczenia implantologicznego są mosty protetyczne. Mosty protetyczne również przenoszą siły żucia w sposób fizjologiczny - na kość w okolicy korzeni zębów filarowych, na których most jest oparty. Wykonanie mostu wymaga jednak oszlifowania zębów filarowych, co dla wielu pacjentów jest nie do zaakceptowania. Działanie sił żucia poprzez implant na kość stymuluje procesy jej przebudowy i sprawia, że kość w tym miejscu nie zanika, w przeciwieństwie do konwencjonalnych protez ruchomych, których wieloletnie użytkowanie wiąże się ze znacznymi zanikami kostnymi, wynikającymi z niefizjologicznego przenoszenia sił żucia.

Największe praktyczne znaczenie ma dla pacjenta komfort użytkowania, który w przypadku implantów jest maksymalnie zbliżony do komfortu posiadania własnych zębów i stanowi ogromną przewagę nad wszystkimi rodzajami ruchomych (wyjmowalnych) uzupełnień protetycznych.


Funkcjonalną i estetyczną alternatywą dla implantu, o zbliżonym komforcie użytkowania, jest most protetyczny (animacja powyżej) oparty na zębach własnych. Jednak, jak wcześniej wspomniano, jego wykonanie wymaga oszlifowania zębów filarowych. Most protetyczny ma również ograniczone zastosowanie, gdyż nie może sięgać dalej niż ostatni ząb pacjenta w łuku (jeśli zęby kończą się na piątce, nie można odbudować za pomocą mostu zęba szóstego). Tym niemniej most protetyczny bardzo często jest w stanie zastąpić implanty u osób, u których leczenie implantologiczne jest przeciwskazane. Wciąż również pozostaje rozwiązaniem tańszym. Więcej informacji o mostach protetycznych.Jakie są przeciwskazania do leczenia implantologicznego?


Przeciwskazania do leczenia implantologicznego dzielą się na bezwzględne (takie, które wykluczają możliwość leczenia implantologicznego) i względne (takie, które podlegają indywidualnej ocenie stopnia ryzyka  w konkretnym przypadku).

Do przeciwskazań bezwzględnych należą ciężkie choroby ogólnoustrojowe (m. in. nowotwór, alkoholizm, cukrzyca), choroby psychiczne, brak higieny jamy ustnej.

Do względnych przeciwskazań zalicza się między innymi palenie tytoniu, choroby układu krążenia, nie leczone wady zgryzu (uniemożliwiające prawidłową implantację lub odbudowę protetyczną), niezakończony okres wzrostu, parafunkcje (na przykład obgryzanie paznokci lub ołówka), niedostateczną ilość kości w miejscu planowanego wszczepu (więcej informacji na ten temat). Każde przeciwskazanie względne stwierdzone u pacjenta chirurg implantolog indywidualnie ocenia pod kątem potencjalnego negatywnego wpływu na przebieg leczenia.

Każda sytuacja kliniczna wymaga indywidualnego postępowania i oceny. Dla osób planujących leczenie implantologiczne zalecana jest wcześniejsza konsultacja, podczas której implantolog przeprowadzi rozmowę w celu wykluczenia ewentualnych przeciwskazań.


Brakuje mi tylko jednego zęba, którego i tak nie byłoby widać. Czy warto go odbudować?


Nie tylko warto, ale nawet trzeba. Warto dlatego, że podniesie to efektywność rozdrabniania pokarmów, a tym samym komfort życia, niekiedy nawet w znacznym stopniu, jeśli uzupełniony zostanie jeden z brakujących zębów trzonowych.

Trzeba natomiast z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zęby są swego rodzaju oportunistami - stoją równo w szeregu tylko wtedy gdy muszą. Brak zęba sprawia, że zęby sąsiednie zaczynają się przechylać w stronę luki, tak że ich powierzchnia zgryzowa bierze coraz mniejszy udział w akcie żucia, upośledzając cały układ. Gdy brakuje dwóch zębów obok siebie, dodatkowo zaczyna wysuwać się ząb przeciwstawny, który utracił kontakt zgryzowy. Oba procesy są dość powolne, ale już po kilku latach od utraty zęba łatwo je samemu zaobserwować. Znaczne zaawansowanie tych zmian utrudnia leczenie protetyczne w przyszłości. Może się okazać, że przechylone zęby zmniejszyły lukę do tego stopnia, że nie ma tam możliwości wprowadzenia implantu. Z kolei znacznie wysunięty ząb przeciwstawny będzie wymagał skrócenia przez oszlifowanie i wykonanie korony protetycznej.


Drugi powód, dla którego trzeba odbudowywać nawet pojedyncze utracone zęby, to wspomniany wyżej zanik kości - o ile  jednak przemieszczeniom zębów zapobiegają wszystkie rodzaje uzupełnień protetycznych, o tyle stymulację kości chroniącą przed jej zanikiem zapewniają jedynie implanty, które przenoszą na kość siły żucia w sposób najbardziej zbliżony do fizjologii naturalnego zęba.


Mam za mało kości na wprowadzenie implantu. Co wtedy?

Problem ten dotyczy głównie pacjentów, którzy utracili ząb wiele lat wcześniej i osób starszych, u których zaniki kostne są związane z wiekiem.  Dzięki zabiegom tak zwanej sterowanej regeneracji kości istnieje możliwość wytworzenia kości w ściśle określonym miejscu. Zabieg polega na umieszczeniu w miejscu, w którym mają być wszczepiane implanty, specjalnej substancji kościozastępczej, która po kilku-kilkunastu miesiącach zamienia się w pełnowartościową własną kość pacjenta. W technice tej  wykorzystuje się ten sam naturalny mechanizm, który sprawia, że złamane kości ludzkie zrastają się. Sterowana regeneracja kości pozwala na jego precyzyjną kontrolę. Więcej informacji o sterowanej regeneracji kości.

W podobny sposób przygotowuje się pacjentów, u których zbyt niskie położenie dna zatoki szczękowej uniemożliwia wprowadzenie implantów. Występująca obustronnie zatoka szczękowa to pneumatyczna jama, mająca połączenie z przewodami nosowymi. Znajduje się nad górnymi zębami, najczęściej od czwórki do siódemki. Zanik kostny po utracie tych zębów bardzo często sprawia, że grubość kości oddzielająca dno zatoki jest zbyt mała, aby wprowadzić choćby najkrótszy implant - jego koniec znalazłby się w świetle zatoki szczękowej, co jest niedopuszczalne. Rozwiązaniem jest zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej przy wykorzystaniu opisanego wyżej procesu sterowanej regeneracji kości. Dzięki temu zabiegowi bardzo wiele osób może cieszyć się posiadaniem implantów w szczęce mimo pierwotnie niekorzystnych warunków. Więcej informacji o podnoszeniu dna zatoki szczękowej.Oba opisane powyżej zabiegi wykonuje się ambulatoryjnie, w znieczuleniu miejscowym. Ze zrozumiałych względów podnoszą one koszt całości leczenia i wydłużają czas potrzebny na osiągnięcie ostatecznego efektu. Dzięki nim jednak wielu pacjentów ma możliwość korzystania z dobrodziejstw współczesnej implantologii.


Jakie są kwalifikacje lekarza, który przeprowadzi u mnie zabieg implantacji?

Lekarz ImplantologImplantolog Kliniki Stomatologicznej ANIDENT, dr hab. n. med. Kornel Krasny, jest specjalistą chirurgii stomatologicznej, obronił doktorat oraz habilitację w Akademii Medycznej w Warszawie, wieloletni starszy asystent I Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Dr hab. n. med. Kornel Krasny jest również biegłym sądowym w dziedzinie chirurgii stomatologicznej oraz implantów. Dr hab. n. med. Kornel Krasny uczestniczył w wielu szkoleniach i sympozjach tematycznych z dziedziny chirurgii stomatologicznej i implantologii. W 2022 roku dr hab. n. med. Kornel Krasny został jednogłośnie wybrany na prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chirurgii i Implantoprotetyki Stomatologicznej (OSIS). Kliknij, aby zobaczyć referencje i certyfikaty.Czy liczba implantów (wszczepów) zawsze jest równa liczbie zębów, które chcę uzupełnić?


Liczba przewidzianych w planie leczenia implantów nie zawsze pokrywa się z liczbą brakujących zębów. W przypadku rozleglejszych braków, wprowadza się mniejszą liczbę implantów (wszczepów śródkostnych) i na nich z kolei wykonuje właściwą liczbę koron protetycznych w postaci mostów protetycznych. Takie rozwiązanie w niczym nie ustępuje komfortowi i estetyce rozwiązania 1 implant = 1 korona, a jest bardzo racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia, pozwalając znacznie ograniczyć ostateczny koszt leczenia. Często również wynika z warunków klinicznych, kiedy ilość dostępnej kości każe ograniczyć liczbę wszczepów lub ilość miejsca między zębami nie pozwala na zachowanie właściwej, wymaganej odległości między nimi. Konkretne przykłady zastosowania mostów na implantach wraz z informacją o wynikających z tego oszczędnościach szczegółowo przedstawiliśmy na stronie protetyka + ceny.

Rysunek przedstawia sytuację, gdzie na trzech implantach odbudowano cztery zęby mocując
czteropunktowy most protetyczny (1 korona to 1 punkt). Rezygnacja z czwartego implantu pozwoliła na obniżenie ostatecznego kosztu leczenia, ale mogła być również spowodowana niekorzystnymi warunkami kostnymi.

W przypadku bezzębia całkowitego bardzo często rezygnuje się  z uzupełnień ceramicznych na rzecz protezy mocowanej na zatrzaskach kulowych (na rysunku) lub specjalnej belce. Jest to wybór pomiędzy wykonaniem bardzo kosztownego w takich przypadkach okrężnego mostu porcelanowego a wielokrotnie tańszych protez, które w przeciwieństwie do klasycznych, mają doskonałe zakotwiczenie na wszczepionych implantach, dzięki czemu komfort ich użytkowania jest nieporównywalnie wyższy.  W takiej sytuacji liczbę implantów potrzebnych na odbudowanie całości uzębienia można ograniczyć do 4-6 w szczęce i nawet 2-4 w żuchwie. Szczegółowe informacje na temat protez na implantach wraz kosztami zamieściliśmy na stronie protetyka + ceny.


Czy po wszczepieniu implantu, w oczekiwaniu na wykonanie korony, będę zmuszony chodzić bez zęba?


Z całą pewnością nie. Na żadnym etapie leczenia nie zdarzy się sytuacja, w której pacjent musiałby opuścić gabinet bez zęba. W oczekiwaniu na zakończenie procesu osteointegracji pacjent użytkuje dotychczasowe uzupełnienie protetyczne lub wykonane jeszcze przed implantacją uzupełnienie tymczasowe, które jest zakładane tuż po zakończeniu zabiegu i po każdej następnej wizycie. Natomiast pacjenci, którzy mają niewidoczne braki w odcinkach bocznych, bardzo często sami rezygnują z uzupełnień tymczasowych, pozostawiając nieuzupełniony brak do czasu wykonania ostatecznej korony na implancie. Z praktycznego punktu widzenia po wszczepieniu implantu i wygojeniu rany pozabiegowej dla takich pacjentów nic się nie zmienia, gdyż implant jest niewidoczny, przykryty dziąsłem a luka międzyzębowa wygląda tak jak dotychczas.


Jak należy dbać o posiadany implant?

W przypadku posiadania implantów stosuje się podstawowe zabiegi higieniczne: mycie zębów co najmniej dwa razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku oraz codzienne nitkowanie przestrzeni międzyzębowych. Należy również raz na pół roku zgłaszać się na standardowy przegląd stomatologiczny oraz regularnie usuwać kamień nazębny.

Dla osób posiadających implanty stosowanie nici dentystycznej jest szczególnie ważne. Korona porcelanowa łączy się z implantem głęboko pod dziąsłem, gdyż jedynie takie rozwiązanie zapewnia maksymalną estetykę. Konsekwencją jest zaleganie płytki nazębnej, której nie można usunąć szczoteczką, a jedynie nitką dentystyczną.

Zaniedbania higieniczne niosą ze sobą poważne konsekwencje, w skrajnych sytuacjach mogą nawet doprowadzić do utraty implantu. Permanentne zaleganie płytki nazębnej w okolicy implantu może doprowadzić do tak zwanego
zapalenia okołoimplantowego (periimplantitis) które, w dużym uproszczeniu, jest odpowiednikiem zapalenia przyzębia (paradontozy) zębów żywych. Skutkiem długotrwałego utrzymywania się stanu zapalnego wokół implantu jest utrata kości (obniżenie wyrostka zębodołowego), co może doprowadzić do odsłonięcia implantu.

Z tego względu brak higieny jamy ustnej jest jednym z  bezwzględnych przeciwskazań do wykonania zabiegu wszczepienia implantu.

W tym miejscu warto jeszcze raz  podkreślić, że posiadanie implantów nie wymaga nic ponad standard współczesnej higieny jamy ustnej.

Godnym polecenia  i ułatwiającym utrzymanie właściwej higieny implantów i całej jamy ustnej jest  irygator Oral-B. Urządzenie generuje strumień wody pod ciśnieniem, który doskonale czyści okolice implantów i przestrzenie międzyzębowe, a w przypadku wypełnienia pojemnika roztworem wody utlenionej lub dowolnego płynu do płukania ust, działa również antyseptycznie.Osobom użytkującym mosty protetyczne na implantach trudności może sprawić czyszczenie od strony przęsła mostu.  Wówczas zaleca się specjalistyczną nitkę dentystyczną Oral-B Super-Floss, którą cechuje usztywnienie jednego końca, umożliwiające przełożenie nici nad przęsłem i właściwe wyczyszczenie okolicy implantów.


Kluczową sprawą dla osób posiadających lub planujących implanty jest również zaniechanie palenia tytoniu.


Czy implant jest lepszy niż własny ząb?


Nie. Nawet najlepszy implant nigdy nie będzie lepszy niż własny ząb. Jeśli jednak z określonych powodów doszło do utraty zęba, w większości przypadków implant jest najlepszą, najbardziej estetyczną, zapewniającą największy komfort i maksymalnie zbliżoną do posiadania własnego zęba, formą odbudowy braku zębowego.

Oprócz zrozumiałej obawy niektórych pacjentów przed implantacją, dość często spotyka się pacjentów przekonanych, że implanty są na pewno lepsze niż własne zęby, choćby z powodu odporności na próchnicę.

Tak jednak nie jest. Nasze uzębienie to doskonały, stworzony przez naturę mechanizm. W przypadku jego utraty możemy jedynie starać się go odtworzyć, trudno nam będzie wykonać coś lepszego.

Wśród znanych współczesnej stomatologii metod odbudowy brakujących zębów implanty są najbliżej tej naturalnej doskonałości.


Jeśli nie znalazłeś na tej stronie odpowiedzi na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami: napisz mail, zadzwoń lub przyjdź na konsultację do Kliniki Stomatologicznej ANIDENT w Warszawie. Szczegóły na stronie kontakt.

Zobacz również:

do góry  ANIDENT
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12
metro Natolin

 tel. 507 300 900
22 436 61 23
22 436 61 22
 


Klinika
jest czynna
od poniedziałku
do piątku
w godzinach

800 - 2100
w soboty
8
00 - 1400

ZAPRASZAMY

 ©2004-2023 ANIDENT Implanty Warszawa Ursynów