implanty Warszawa

 
ANIDENT Stomatolog Warszawa Ursynów
                          

IMPLANTY WARSZAWA             

ANIDENT Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12

tel. 507 300 900, tel. 22 436 61 23

    


UMÓW WIZYTĘ - TEL. 507 300 900

     

O NAS

 USŁUGI

 LEKARZE

CENY

GALERIA

 MEDIA

BLOG

DOJAZD

KONTAKT

strona główna > usługi > implanty > słownik > czas trwania leczenia implantologicznego

IMPLANTY

IMPLANTY | SYSTEMY | CENY | PYTANIA
SŁOWNIK | KROK PO KROKU | IMPLANTY W ANIDENT

CZAS TRWANIA LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO

Leczenie implantologiczne składa się z dwóch zasadniczych etapów:
  • części chirurgicznej, czyli wszczepienia implantu - tytanowej śruby zastępującej korzeń zęba
  • części protetycznej - wykonanie docelowego uzupełnienia protetycznego, którym może być pojedyncza korona na jednym implancie, most lub proteza na kilku implantach.
Łączny czas do uzyskania finalnego efektu w postaci odbudowanego zęba lub zębów na implantach wynosi od około 4 miesięcy (implanty dolne), poprzez 7 miesięcy (implanty górne), aż do 1,5 roku (w przypadku poprzedzających implantację rozległych zabiegów regeneracji kości u osób z zanikiem kości). Wynika to z czasu trwania poszczególnych etapów leczenia implantologicznego, które pokrótce scharakteryzujemy poniżej.

WSZCZEPIENIE IMPLANTÓW

1 DZIEŃ

Wszczepienie implantu to jednodniowa procedura trwająca od pół do dwóch godzin, w zależności od liczby wszczepianych implantów.

OSTEOINTEGRACJA

3-6 MIESIĘCY

Pomiędzy częścią chirurgiczną a częścią protetyczną przebiega proces zrastania się implantu z kością, zwany osteointegracją implantu. Trwa on 3 miesiące dla implantów w żuchwie (dolnych) i 6 miesięcy dla implantów w szczęce (górnych). Skąd ta różnica? Wynika ona z różnej struktury tkanki kostnej szczęki i żuchwy. W żuchwie jest zbita i twarda w przeciwieństwie do szczęki, gdzie jest gąbczasta, dlatego osteointegracja implantów w żuchwie trwa krócej niż w szczęce i wcześniej mogą być one obciążone.

W tym miejscu należy podkreślić, że czas osteointegracji implantów nie oznacza konieczności chodzenia bez zębów. W tym czasie pacjent użytkuje swoje dotychczasowe konwencjonalne uzupełnenie protetyczne lub specjalnie wykonane przez stomatologa uzupełnienie tymczasowe. Ostatecznie - na własne życzenie - pacjent może pozostawić nieuzupełnione braki do czasu zakończenia leczenia implantologicznego, jeśli są one w niewidocznych odcinkach bocznych. W takiej sytuacji po wszczepieniu implantów dla pacjenta nic się nie zmienia, bo do czasu zakończenia procesu osteointegracji implanty pozostają ukryte w kości.

GOJENIE DZIĄSEŁ

2 TYGODNIE

Po zakończeniu osteointegracji następuje odsłonięcie implantów i wkręcenie w nie tak zwanych śrub gojących, które modelują dziąsło. Śruby te pozostają w implantach przez dwa tygodnie, po czym następuje część protetyczna. Czas trwania części protetycznej zależy od wybranego rozwiązania.

PROTETYKA - KORONY I MOSTY

2 TYGODNIE

W przypadku porcelanowych koron i mostów na implantach część protetyczna trwa około 2 tygodnie i obejmuje 2-3 wizyty.

PROTETYKA - PROTEZY NA IMPLANTACH

4 - 6 TYGODNI

W przypadku protezy na implantach jej wykonanie zajmuje około tygodnia do dwóch i obejmuje kilka wizyt. Przez kilka tygodni funkconuje ona jako typowa proteza osiadająca, bez zakotwiczenia na implantach. Jest to okres wymagany do zaadaptowania się podłoża protetycznego (śluzówki i wyrostków zębodołowych) do nowej protezy - mówiąc fachowym językiem proteza w tym czasie osiada, stąd jej nazwa - proteza osiadająca. Dopiero po tym czasie montuje się elementy retencyjne - belkę Doldera lub fenomenalny system Locator stosowany w implantach 3i oraz ZIMMER. Ten kilkutygodniowy okres jest potrzebny aby uniknąć sytuacji, że wyrostek zębodołowy "ucieknie" do dołu a proteza będzie wisieć niejako w powietrzu opierając się tylko i wyłącznie na implantach, co jest bardzo niewskazane. Implanty stanowią bowiem zakotwiczenie i stabilizator protezy i powinny być obciążone na równi z kością wyrostka zębodołowego. Tylko takie rozwiązanie zapewnia wieloletnie bezproblemowe użytkowanie protezy bez ryzyka przeciążenia implantów, a tym samym ich rozchwiania i utraty.

USUNIĘCIE ZĘBA

PLUS 3 MIESIĄCE

Po usunięciu zębów w miejscach planowanego wszczepienia implantów zaleca się odczekać 3 miesiące. Jest to czas potrzebny na całkowite wygojenie zębodołów, podczas którego wypełniają się one pełnowartościową tkanką kostną. Odradzamy tak zwane implanty natychmiastowe, które są wprowadzane bezpośrednio po usunięciu zęba (w zębodół), gdyż mają one znacząco mniejszy współczynnik powodzenia leczenia z dwóch powodów. Po pierwsze, niewystarczająca stabilizacja pierwotna (zębodół ma nieregularny kształt, podczas gdy w przypadku typowej odroczonej implantacji wykonuje się łoże kostne o idealnym rozmiarze odpowiadającym wszczepianemu implantowi). Drugi powód to ryzyko bytności bakterii w zębodole po usunięciu zęba. Zęby są zwykle usuwane z powodu określonych zmian patologicznych, najczęściej zakaźnych. Nigdy nie ma stu procent pewności, że zębodół został właściwie oczyszczony i nie pozostały w nim resztki ziarniny zapalnej, która mogłaby mieć wpływ na niepowodzenie leczenia implantologicznego z wykorzystaniem implantów natychmiastowych.
 
Implantacja odroczona to typowa i najczęściej stosowana procedura stomatologicznego leczenia implantoprotetycznego minimalizująca ryzyko utraty implantu.

ZABIEG REGENERACJI KOŚCI

PLUS 6-12 MIESIĘCY

Dotyczy to tylko osób, u których stwierdzono znaczne zaniki kości uniemożliwiające wprowadzenie implantów. W przypadku rozległych zabiegów sterowanej regeneracji kości, przeszczepu kości lub podnoszenia dna zatoki szczękowej zwykle należy odczekać od 6 do 12 miesięcy zanim będzie można wszczepić implanty. Jest to czas na wytworzenie się pełnowartościowej tkanki kostnej w regenerowanym miejscu. Wyjątkiem są zabiegi regeneracyjne o ograniczonym zakresie - te często są łączone z jednoczesnym wprowadzeniem implantów.

Zobacz również:

do góry  ANIDENT
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12
metro Natolin

 tel. 507 300 900
22 436 61 23
22 436 61 22
 


Klinika
jest czynna
od poniedziałku
do piątku
w godzinach

800 - 2100
w soboty
8
00 - 1400

ZAPRASZAMY

 ©2004-2021 ANIDENT Implanty Warszawa Ursynów