implanty Warszawa

 
ANIDENT Stomatolog Warszawa Ursynów
                          

IMPLANTY WARSZAWA             

ANIDENT Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12

tel. 507 300 900, tel. 22 436 61 23

    


UMÓW WIZYTĘ - TEL. 507 300 900

     

O NAS

 USŁUGI

 LEKARZE

CENY

GALERIA

 MEDIA

BLOG

DOJAZD

KONTAKT

strona główna > usługi > implanty > słownik > konsultacja implantologiczna

IMPLANTY

IMPLANTY | SYSTEMY | CENY | PYTANIA
SŁOWNIK | KROK PO KROKU | IMPLANTY W ANIDENT

KONSULTACJA I BADANIE STOMATOLOGICZNE PRZED WSZCZEPIENIEM IMPLANTÓW

Lekarz ImplantologWszystkich pacjentów zainteresowanych implantami stomatologicznymi zapraszamy na konsultację do naszego implantologa, dr. hab. n. med. Kornela Krasnego, specjalisty chirurgii stomatologicznej, wieloletniego starszego asystenta w I-szej Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Warszawie, adiunkta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, biegłego sądowego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i implantów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, uczestnika licznych kursów i szkoleń z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii. Kliknij, aby zobaczyć referencje i certyfikaty.

CEL KONSULTACJI

Celem konsultacji implantologicznej jest zaplanowanie leczenia i wykluczenie ewentualnych przeciwskazań.

BADANIE STOMATOLOGICZNE

W badaniu wewnątrzustnym implantolog ocenia kość wyrostka zębodołowego w miejscu planowanych implantów. Celem badania stomatologicznego jest również wykluczenie potencjalnych ognisk infekcji. Dlatego przed wszczepieniem implantów wszystkie ubytki próchnicowe powinny być wyleczone, a ewentualne korzenie zgorzelinowe zębów - usunięte. Wskazane jest również usunięcie kamienia nazębnego, jeśli stwierdzono jego obecność.

ROZMOWA Z PACJENTEM

Badanie stomatologiczne jest uzupełnione o rozmowę z pacjentem na temat przebytych i obecnych chorób oraz przyjmowanych leków. Na tej podstawie implantolog wyklucza ewentualne przeciwskazania do implantów lub ocenia zasadność dodatkowych procedur, na przykład osłony antybiotykowej przed implantacją.

ANALIZA PANTOMOGRAMU I CBCT

Niezbędnym elementem konsultacji implantologicznej jest analiza zdjęcia pantomograficznego, czyli pantomogramu. Pantomogram to zdjęcie rentgenowskie wszystkich zębów i tkanek otaczających. Na podstawie pantomogramu implantolog może wstępnie ocenić warunki kostne oraz zaplanować liczbę, rozmiar i rozmieszczenie implantów. Z tego względu pantomogram jest niezbędny przy planowaniu implantów. Jeśli takie zdjęcie było już wcześniej wykonane, to należy przynieść je ze sobą na wizytę u implantologa. Jeśli nie, pantomogram można wykonać na miejscu od ręki w Klinice Stomatologicznej ANIDENT na cyfrowym aparacie pantomograficznym.

Pantomogram Warszawa. Zdjęcie panoramiczne zębów.

Złotym standardem w implantologii stomatologicznej staje się wykorzystanie w diagnostyce tomografii komputerowej. Klinika Stomatologiczna ANIDENT dysponuje jednym z najlepszych na świecie stomatologicznych tomografów komputerowych 3D CBCT model Carestream CS 8100 SC 3D. Pozwala to na przeprowadzenie najdokładniejszej i pełnej diagnostyki przed wszczepieniem implantów na miejscu w klinice ANIDENT. Oferujemy konkurecyjne ceny tomografii CBCT w Warszawie.

DOBÓR SYSTEMU IMPLANTÓW

Podczas konsultacji implantolog przedstawia również informacje na temat stosowanych w Klinice Stomatologicznej ANIDENT systemów implantologicznych BIOMET 3i, Zimmer Dental oraz implantów hybrydowych iRES, które należą do ścisłej czołówki najlepszych systemów implantologicznych na świecie.
Implanty 3iImplanty ZIMMERimplanty hybrydowe iRES

DOBÓR ROZWIĄZAŃ PROTETYCZNYCH

Implantolog wyjaśni również różnice pomiędzy standardową koroną porcelanową na podbudowie metalowej a superestetyczną pełnoceramiczną koroną LAVA na podbudowie z tlenku cyrkonu.
Korony pełnoceramiczne a korony porcelanowe na stali.
Dla osób z bezzębiem istotne będą informacje na temat dostępnych rozwiązań protetycznych takich jak doskonały system zatrzasków LOCATOR stosowany przez oba systemy implantów, zarówno 3i BIOMET jak i Zimmer Dental. Alternatywę może stanowić proteza na belce Doldera, a dla osób szczególnie ceniących komfort niewyjmowalnego uzupełnienia protetycznego warty polecenia będzie porcelanowy lub pełnoceramiczny most całkowity na implantach.

DEMONSTRACJA MODELI

Implantolog dysponuje trójwymiarowymi modelami zębów, wszczepionych implantów oraz uzupełnień protetycznych na implantach, dzięki czemu pacjent ma możliwość szczegółowo zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami.
Implanty - model.

PYTANIA PACJENTA

Podczas konsultacji lekarz implantolog odpowie również na wszystkie pytania pacjenta.

PISEMNY PLAN LECZENIA ORAZ WYCENA

Po kosultacji pacjent otrzymuje na piśmie szczegółowy plan leczenia wraz z wyceną uwzględniającą ewentualne warianty planu leczenia, wraz z wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi leczenia implantologicznego.

Zobacz również:

do góry  ANIDENT
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12
metro Natolin

 tel. 507 300 900
22 436 61 23
22 436 61 22
 


Klinika
jest czynna
od poniedziałku
do piątku
w godzinach

800 - 2100
w soboty
8
00 - 1400

ZAPRASZAMY

 ©2004-2021 ANIDENT Implanty Warszawa Ursynów