ANIDENT Stomatolog Warszawa Ursynów
                          

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA       

ANIDENT Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12

tel. 507 300 900, tel. 22 436 61 23

    


UMÓW WIZYTĘ - TEL. 507 300 900

     

O NAS

 USŁUGI

 LEKARZE

CENY

GALERIA

 MEDIA

BLOG

DOJAZD

KONTAKT
 
strona główna > usługi > chirurgia stomatologiczna > sterowana regeneracja kości

STEROWANA REGENERACJA KOŚCI
Sterowana regeneracja kości (inaczej augmentacja kości) jest chirurgicznym zabiegiem polegającym na wytworzeniu wymaganej ilości tkanki kostnej pod planowane implanty stomatologiczne u osób, u których doszło do jej zaniku.

Gdy dojdzie do utraty zęba, kość ulega zanikowi na skutek dwóch mechanizmów. Pierwszy polega na zapadaniu się wyrostka zębodołowego w kierunku powstałej po usunięciu zęba przestrzeni (zębodołu). Drugi mechanizm wiąże się z ustaniem dotychczasowej stymulacji kości sił działających poprzez korzeń zęba. Stymulacja ta jest niezbędna do utrzymania odpowiedniej ilości i jakości tkanki kostnej. Brak stymulacji sprawia, że kość w miejscu po utraconym zębie rozrzedza się, co pogarsza jakość tkanki kostnej i jej przydatność pod implanty. Jednocześnie na skutek zaniku tkanki kostnej wyrostek zębodołowy zwęża się w przekroju poprzecznym i ulega skróceniu, co znacząco wpływa na ograniczenie miejsca pod planowane implanty stomatologiczne.
Prawidłowy wyrostek kostny.Wyrostek zębodołowy uległ zanikowi kostnemu.
W efekcie zaniku kości niemożliwe staje się wprowadzenie nawet cienkich i krótkich implantów, gdyż albo nie zostałyby one całkowicie ukryte w kości, albo istniałoby ryzyko złamania cienkich blaszek kostnych w efekcie działających na implanty sił żucia.
Wyrostek zębodołowy uległ zanikowi kostnemu.Zbyt cienki wyrostek kostny uniemożliwia prawidłowe wprowadzenie implantów.
Rozwiązaniem problemu jest sterowana regeneracja kości, która pozwala na zwiększenie grubości i wysokości wyrostka zębodołowego poprzez wytworzenie pełnowartościowej tkanki kostnej w żądanej okolicy. Zabieg ten polega na umieszczeniu w rekonstruowanej okolicy biologicznego materiału kostnego lub  syntetycznego materiału kościozastępczego oraz przykryciu go specjalną membraną. Po kilku miesiącach, na skutek działania regeneracyjnych sił organizmu, materiał ulegnie zamianie w pełnowartościową, własną tkankę kostną pacjenta, w którą bez obaw można wprowadzić implanty stomatologiczne.
Wyrostek zębodołowy uległ zanikowi kostnemu.Sterowana regeneracja umożliwia wytworzenie odpowiedniej ilości kości pod implanty stomatologiczne.
W zależności od stopnia zaawansowania zaników kostnych u pacjenta, sterowana regeneracja kości może być przeprowadzona określony czas przed wprowadzeniem implantów lub w trakcie samego zabiegu implantacji. Jeśli zanik kostny jest znaczny, sterowaną regenerację kości wykonuje się na kilka miesięcy przed wszczepieniem implantów. Implanty wprowadza się dopiero wtedy, gdy kość jest już pełnowartościowa i w odpowiedniej ilości. W sytuacji, gdy zanik kostny jest nieduży i ilość kości własnej pacjenta pozwoli na uzyskanie stabilizacji pierwotnej po wprowadzeniu implantów, zabieg sterowanej regeneracji kości przeprowadza się na tej samej wizycie, na której wszczepia się implanty. Po wprowadzeniu implantów umieszcza się materiał kościozastępczy wraz z membraną w miejscach, które wymagają regeneracji. Wówczas osteointegracja implantów oraz tworzenie nowej tkanki kostnej przebiegają równolegle.
Implanty wprowadzone prawidłowo.
Aby ocenić, czy ilość tkanki kostnej jest wystarczająca, aby wprowadzić implanty stomatologiczne niezbędny jest pantomogram. Na podstawie badania wewnątrzustnego oraz pantomogramu chirurg implantolog może dokonać pomiarów tkanki kostnej. Aktualnie, zgodnie z nowymi standardami, pacjent jest dodatkowo kierowany na zdjęcie tomograficzne w technologii 3D, na którym wyrostek kostny jest zobrazowany trójwymiarowo i bardzo precyzyjnie zmierzony. Tomografię komputerową w technologii 3D CBCT można wykonać na miejscu w Klinice Stomatologicznej ANIDENT, ceny CBCT zależą od wielkości badanego obszaru.


Zabieg sterowanej regeneracji kości pozwala wyeliminować następstwa zaniku kostnego związanego z upływem czasu od utraty uzębienia i wiekiem. Dzięki tej procedurze implanty stomatologiczne stają się dostępne dla znacznie szerszej liczby pacjentów.

Zobacz również:
do góry  ANIDENT
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12
metro Natolin

 tel. 507 300 900
22 436 61 23
22 436 61 22
 


Klinika
jest czynna
od poniedziałku
do piątku
w godzinach

800 - 2100
w soboty
8
00 - 1400

ZAPRASZAMY

 ©2004-2023 ANIDENT Implanty Warszawa Ursynów