ANIDENT Endodoncja Warszawa - powtórne leczenie kanałowe zębów.

 
ANIDENT Stomatolog Warszawa Ursynów
                          

LECZENIE KANAŁOWE                 

ANIDENT Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12

tel. 507 300 900, tel. 22 436 61 23

    


UMÓW WIZYTĘ - TEL. 507 300 900

     

O NAS

 USŁUGI

 LEKARZE

CENY

GALERIA

 MEDIA

BLOG

DOJAZD

KONTAKT
 
strona główna > usługi > leczenie kanałowe > wskazania do mikroskopu > powtórne leczenie kanałowe

LECZENIE KANAŁOWE

LECZENIE KANAŁOWE | WSKAZANIA | PRZEBIEG
 LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM
TECHNOLOGIE | PYTANIA

POWTÓRNE LECZENIE KANAŁOWE

Powtórne leczenie kanałowe zęba, zwane również rewizją leczenia endodontycznego lub w żargonie lekarzy stomatologów re-endo, jest w zdecydowanej większości przypadków trudniejsze i obarczone większym ryzykiem powikłań i niepowodzenia niż pierwotne leczenie kanałowe. Dlaczego tak jest i dlaczego niekiedy trzeba leczyć ząb kanałowo drugi raz?

Przede wszystkim powtórnego leczenia kanałowego wymaga ząb sprawiający problemy mimo wcześniejszego leczenia kanałowego. Najczęściej są to dolegliwości bólowe, które skłaniają pacjentów do wizyty u stomatologa, ale zdarza się, że ząb wcale nie boli, a procesy patologiczne uwidaczniają się na zdjęciu RTG zębowym lub pantomogramie. Jest to najczęściej tak zwana zmiana okołowierzchołkowa, czyli zakażenie i związany z nim stan zapalny tkanki kostnej wokół wierzchołka zęba. Zmiana okołowierzchołkowa po wielu latach może przekształcić się w torbiel, która również zwykle nie daje żadnych dolegliwości bólowych.

Źle wyleczony kanałowo ząb - konieczne powtórne leczenie kanałowe Warszawa.
Ząb z niewypełnionymi kanałami i widoczną zmianą okołowierzchołkową w kości - konieczne powtórne leczenie kanałowe.

Źródłem procesów patologicznych i dolegliwości zębów po leczeniu kanałowym są bakterie pozostawione w kanale lub w okolicy okołowierzchołkowej. Dlatego rewizji leczenia kanałowego najczęściej wymagają zęby, których kanały korzeniowe nie zostały prawidłowo, czyli na całej długości (do wierzchołka korzenia) wypełnione. Takich zębów, często leczonych wiele lat temu, wciąż spotyka się bardzo dużo, gdyż dawniej w stomatologii praktycznie nie stosowano endometrów i nie wykonywano zdjęć RTG po wypełneniu kanałów. Dzisiaj takie zdjęcie jest obligatoryjne, a jego niewykonanie jest błędem w sztuce lekarskiej.

Endodoncja - powtórne leczenie kanałowe zębów Warszawa.
Ten sam ząb po rewizji leczenia kanałowego. Kanały wypełnione do końca. Zmiana okołowierzchołkowa zwykle cofa się wówczas samoistnie.

Nie każdy ząb nieprawidłowo przeleczony kanałowo musi dawać dolegliwości. Zdarza się, że nawet znacznie niedopełniony kanał zęba zamknie się samoczynnie (zobliteruje), a pozostałe w nim bakterie nigdy nie przekroczą bariery otworu wierzchołkowego dzięki procesom obronnościowym organizmu. Wiele zależy od indywidualnych uwarunkowań, ale również staranności lekarza stomatologa prowadzącego pierwotne leczenie kanałowe, na przykład rygoru antyseptycznego i obfitego płukania kanałów.

Generalnie im dłuższy czas upływa od zakończenia pierwotnego leczenia kanałowego, tym mniejsza szansa, że ząb da o sobie znać. Niestety, często ząb daje o sobie znać dopiero po wielu latach, bądź w postaci dolegliwości bólowych, bądź przez wolno, bezobjawowo i podstępnie rozwijającą się torbiel. Wytworzenie się torbieli wymaga już interwencji z zakresu chirurgii stomatologicznej. Po powtórnym leczeniu kanałowym pacjent jest kierowany do chirurga na zabieg wyłuszczenia torbieli.

Jeśli ząb martwy po leczeniu kanałowym daje dolegliwości lub stwierdzono patologie w okolicy okołowierzchołkowej, to bezwzględnie wymaga on powtórnego leczenia kanałowego.

Jeśli jednak w badaniu stomatologicznym, na przykład na rutynowo wykonanym pantomogramie, stwierdzono, że ząb został nieprawidłowo przeleczony kanałowo (ma niedopełnione kanały), ale nie daje żadnych dolegliwości  i nie widać zmian patologicznych, to nie zawsze natychmiastowe powtórne leczenie kanałowe jest najlepszym rozwiązaniem. W takim zębie mogło bowiem dojść do wspomnianych wyżej samoistnych procesów naprawczych i może on nigdy nie sprawiać żadnych dolegliwości, z kolei reendo stwarza ryzyko dodatkowych powikłań, w tym wtórnego zakażenia zęba, a ponadto generuje znaczne koszty dla pacjenta. Nigdy również nie ma gwarancji, że powtórne leczenie endodontyczne zakończy się sukcesem, bo najczęściej nie jesteśmy w stanie ustalić, czy niedopełnienie kanałów wynika z niedoskonałości czy zaniedbania poprzedniego lekarza, czy też na przykład z anatomicznego przewężenia kanału, którego i nam teraz nie uda się udrożnić (podjęta teraz próba z pewnością będzie jeszcze trudniejsza niż ta pierwsza). Dlatego w takich przypadkach wartym rozważenia postępowaniem jest objęcie zęba obserwacją z obowiązkowym copółrocznym lub corocznym (w zależności od sytuacji klinicznej) zdjęciem RTG i wdrożeniem reendo w sytuacji pojawienia się niepokojących zmian lub dolegliwości.

Nieco inaczej ma się sytuacja z zębami nieprawidłowo wyleczonymi kanałowo, które zostały zakwalifikowane do leczenia protetycznego, to znaczy zaplanowano wykonanie na taki ząb korony porcelanowej lub mostu. Wykonanie uzupełnienia protetycznego na ząb źle wyleczony kanałowo jest ryzykowne, ze względu na możliwość wystąpienia powikłań i dolegliwości w późniejszym czasie. Wtedy powtórne leczenie kanałowe wiązałoby się z koniecznością wyjęcia wkładu koronowo-korzeniowego oraz zdjęcia korony lub mostu, co jest równoznaczne z ich zniszczeniem. Taki zabieg stanowi też duze ryzyko dla zęba. Z tego względu zaleca się powtórne leczenie kanałowe wszystkich niedoleczonych zębów, dla których zamierza się wykonać koronę protetyczną lub przewiduje się je jako filar mostu protetycznego.

Wtórne leczenie kanałowe rozpoczyna się od wyjęcia uprzedniego materiału wypełniającego z kanałów, przy czym należy podkreślić, że w przypadku zębów wielokanałowych wtórne leczenie kanałowe dotyczy tylko części kanałów - tych, przy których stwierdzono problemy, np. są niewypełnione do końca lub jest zmiana okołowierzchołkowa. Dalej leczenie kanałowe przebiega już typowo.

Zobacz również:
do góry  ANIDENT
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12
metro Natolin

 tel. 507 300 900
22 436 61 23
22 436 61 22
 


Klinika
jest czynna
od poniedziałku
do piątku
w godzinach

800 - 2100
w soboty
8
00 - 1400

ZAPRASZAMY

 ©2004-2023 ANIDENT Dentysta Warszawa Ursynów