ANIDENT Stomatolog Warszawa Ursynów
                          

PROTETYKA WARSZAWA                 

ANIDENT Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12

tel. 507 300 900, tel. 22 436 61 23

    


UMÓW WIZYTĘ - TEL. 507 300 900

     

O NAS

 USŁUGI

 LEKARZE

CENY

GALERIA

 MEDIA

BLOG

DOJAZD

KONTAKT  

MOSTY PROTETYCZNE

MOSTY | KROK PO KROKU | PYTANIA

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące mostów protetycznych. Jeśli nie znalazłeś tutaj interesującej Cię odpowiedzi, prosimy o kontakt.
Co to jest most protetyczny?

Pojęcie most protetyczny jest bardzo trafne, gdyż doskonale ujmuje istotę tego rodzaju uzupełnienia protetycznego. Most protetyczny odbudowuje brakujące zęby w postaci wiszącego przęsła, dla którego zakotwiczenie stanowią zęby własne pacjenta lub implanty. Most protetyczny należy do uzupełnień stałych, to znaczy takich, których pacjent nie jest w stanie samodzielnie wyjąć z buzi. Dzięki temu mosty protetyczne są uzupełnieniami bardzo komfortowymi dla pacjenta. Pacjent użytkujący mosty protetyczne jest w stanie czuć się z nimi tak komfortowo, jak z własnymi zębami. Jest to komfort nieosiągalny dla żadnego rodzaju protez wyjmowalnych.Jakie są wskazania do wykonania mostów protetycznych?

Wskazaniem do wykonania mostu protetycznego są braki międzyzębowe. Oznacza to, że z jednej i drugiej strony luki musi być ząb kwalifikujący się jako filar mostu. Mostu nie można wykonać, jeśli brakuje zęba filarowego. Na przykład nie można odbudować za pomocą mostu szóstki, jeśli zęby kończą się na piątce. W takiej sytuacji rozwiązaniem są implanty lub protezy ruchome.
Jakie są rodzaje mostów protetycznych?

Rodzaj mostu protetycznego zależy przede wszystkim od tego, jakie rodzaju korony protetyczne go tworzą. Most protetyczny może składać się z:
W zależności od rodzaju filarów mosty protetyczne mogą być oparte na zębach własnych lub implantach.Jakie są alternatywne dla mostów metody leczenia protetycznego?


Zamiast mostów protetycznych możemy zastosować implanty. Przewagą implantów jest przede wszystkim brak zaniku kości, który ma miejsce pod przęsłem mostu (więcej na ten temat w odpowiedzi na pytanie dlaczego kość pod przęsłem mostu zanika). Kolejna zaleta to brak konieczności szlifowania i okoronowywania zębów filarowych, szczególnie jeśli te zęby same z siebie nie wymagają koron protetycznych i byłyby okoronowywane tylko ze względu na zaplanowany most. W tym zestawieniu implanty mają tylko jeden minus, jest to bowiem rozwiązanie droższe.

Alternatywę dla mostów protetycznych stanowią również protezy ruchome. Jeśli warunki na to pozwalają (jest dostateczna liczba zębów własnych) mogą to być protezy szkieletowe. W innych przypadkach będą to protezy osiadające (oparte na błonie śluzowej). Protezy ruchome są zdecydowanie mniej komfortowe dla pacjenta niż mosty. Protezy ruchome również nie chronią kości wyrostka zębodołowego przed zanikiem, natomiast protezy osiadające nie tylko nie chronią kości przed zanikiem lecz drastycznie ten zanik przyspieszają. Podstawową zaletą protez ruchomych jest jednak niska cena w porównaniu do kosztów leczenia mostami protetycznymi czy implantami.Czy wykonanie mostu jest bolesne?

Wykonanie mostu protetycznego wymaga oszlifowania zębów filarowych. Gdy są one żywe, zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, dlatego jest on całkowicie bezbolesny. W przypadku zębów martwych, po leczeniu kanałowym nie ma nawet potrzeby podawania znieczulenia.Czy warto uszkadzać zdrowe zęby żeby zrobić most?

Szlifowania zębów pod most protetyczny z całą pewnością nie można nazywać ich uszkadzaniem. Jest to jednak leczenie inwazyjne, a zęby oszlifowane już zawsze będą musiały być przykryte koronami, nawet gdy w przyszłości zdecydujemy o zastąpieniu mostu implantami. Mimo to zdecydowanie gorszym rozwiązaniem jest pozostawienie nie uzupełnionego braku zębowego. Zęby stanowią połączony układ, brak nawet jednego zęba, szczególnie zęba trzonowego, powoduje znaczące zaburzenia w tym układzie. Zęby sąsiadujące z luką zaczynają się przechylać a zęby przeciwstawne - wysuwać się. Wieloletnie pozostawienie bez uzupełnienia rozległych braków w odcinkach bocznych powoduje przeciążenie zębów przednich doprowadzające do ich rozchwiania i utraty. Dlatego uzupełnienie wszystkich brakujących zębów, nie tylko istotnych z puntku widzenia estetyki zębów przednich ale także i bocznych jest podstawowym celem leczenia protetycznego. Pozostaje kwestia doboru metody: najlepsze rozwiązanie to implanty a najmniej korzystne - protezy ruchome. Mosty protetyczne są niejako pośrodku z ogromną przewagą nad protezami wyjmowalnymi, a z komfortem i estetyką zbliżonym do implantów. Wymagają jednak, niestety, oszlifowania zębów filarowych. Jednak wszędzie tam, gdzie trzeba uzupełnić braki zębów, a implanty z różnych przyczyn nie wchodzą w grę, mosty protetyczne są najlepszym rozwiązaniem nawet wziąwszy pod uwagę konieczność oszlifowania zębów.

Dylematu takiego nie ma, jeśli zęby przeznaczone pod filary mostu i tak wymagałyby wykonania koron z innych wskazań, są na przykład bardzo zniszczone lub mają bardzo duże, nie rokujące utrzymania wypełnienia. W takiej sytuacji bez żalu można pogodzić się z koniecznością oszlifowania zębów. Więcej we wskazaniach do wykonania koron protetycznych.Czy można łączyć w moście implanty z własnymi zębami?


Takie rozwiązanie nasuwa się samo w przypadku braków skrzydłowych, kiedy nie można zrobić standardowego mostu ze względu na brak dalszego zęba filarowego (na przykład zęby kończą się na piątce, a chcemy odbudować szóstkę i siódemkę). Wydawałoby się, że wystarczy wówczas wprowadzić jeden implant i połączyć go za pomocą mostu z własnym zębem pacjenta.

Niestety nie można tak robić. Wynika to z różnicy ruchomości implantów i zębów własnych. Te ostatnie dzięki ozębnej mają zawieszenie hydrauliczne, to znaczy wykazują pewną ruchomość. Implanty natomiast są zespolone z kością w sposób trwały. Połączenie implantów i zębów własnych za pomocą mostu powodowałoby systematyczne odcementowywanie się korony filarowej na implancie, w skrajnym przypadku mogłoby doprowadzić do patologicznej ruchomości implantu.

Dlatego w przypadku braków skrzydłowych należy wprowadzić dwa implanty i wykonać na nich niezależny most na implantach, bez włączania zębów własnych.

Mosty na implantach.


Co to jest punkt w moście? Co to znaczy most trzypunktowy lub czteropunktowy?


Punkt w moście to jedna korona protetyczna. Jako punkt liczy się każda korona, zarówno filarowa jak i ta z przęsła (odbudowująca brakujący ząb). Zatem most trzypunktowy będzie składał się z trzech koron - dwóch filarowych i jednej w przęśle (brakującej). Analogicznie most czteropunktowy będzie składał się z czterech koron: dwóch filarowych i dwóch w przęśle mostu (odbudowujących brakujące zęby). Znając tę zasadę łatwo można obliczyć liczbę punktów w moście potrzebną do odbudowy określonej luki międzyzębowej. Do liczby brakujących zębów należy dodać dwa punkty (korony filarowe). Znając liczbę punktów w przyszłym moście bardzo łatwo możemy obliczyć jego cenę. Cena mostu jest równa cenie danej korony pomnożonej przez liczbę punktów (czyli liczbę takich koron w moście).Moje zęby kończą się na czwórkach. Czy mogę odbudować kolejne zęby za pomocą mostów?

Za pomocą klasycznego mostu protetycznego opartego na zębach własnych niestety nie. Wynika to z braku tak
Skrzydłowy brak zębów. zwanego dalszego filaru - to tak samo, gdyby ktoś chciał wykonać most nad rzeką mocując go tylko z jednej strony. Zasady fizyki wykluczają prawidłowe utrzymanie takiego mostu.

Alternatywą jest most na implantach. W sytuacji przedstawionej w pytaniu należałoby wprowadzić Mosty na implantach.implanty w miejscu piątki i siódemki i wówczas wykonać trzypunktowy most na implantach. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy nie lepiej wprowadzić trzy implanty i wykonać na nich trzy oddzielne korony protetyczne. Oczywiście jak najbardziej można tak zrobić, wiąże się to jednak z kosztami trzeciegoPojedyncze implanty z pojedynczymi koronami. implantu. Rezygnacja z dodatkowego implantu na rzecz mostu protetycznego pozwala na ostateczne zmniejszenie ceny leczenia protetycznego. Więcej informacji o mostach na implantach.Ile czasu trwa wykonanie mostu protetycznego?

Czas wykonania mostu protetyczneego zależy od jego rozległości (wielkości) oraz rodzaju koron, z których zostanie wykonany. Czas wykonania mostu składającego się ze standardowych koron porcelanowych na podbudowie ze stali stomatologicznej lub ze złota wynosi około 5-7 dni roboczych i obejmuje 2-3 wizyty (zobacz mosty krok po kroku). Dodatkowe 2 dni robocze i 1 wizyta będą potrzebne w przypadku konieczności uprzedniego wykonania wkładu koronowo-korzeniowego na jeden z zębów filarowych.

Wykonanie mostu pełnoceramicznego z tlenku cyrkonu w systemie LAVA trwa około 8-14 dni roboczych i obejmuje 2-3 wizyty (zobacz mosty krok po kroku). Czas ten jest dłuższy, gdyż komputerowy projekt mostu jest wysyłany do Centrum Frezowania LAVA, które wykonuje i przesyła do naszego laboratorium podbudowę cyrkonową.

Czas wykonania pracy może się wydłużyć przy większej liczbie wykonywanych mostów. Podane powyżej terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie (skróceniu lub wydłużeniu) w zależności od indywidualnych uwarunkowań. Szczegółowy harmonogram pracy i wizyt jest zawsze ustalany z pacjentem przed rozpoczęciem leczenia a Przychodnia Stomatologiczna ANIDENT dokłada wszelkich starań, aby został on dotrzymany.


Czy do czasu wykonania mostu protetycznego będę zmuszony/a chodzić z nieuzupełnioną luką?

Nie. W stomatologii i protetyce nie ma sytuacji, w których pacjent jest zmuszony opuścić gabinet stomatologiczny bez uzupełnionego braku zębowego. Zawsze stosuje się uzupełnienie tymczasowe. Jego rodzaj zależy od indywidualnej sytuacji. Jeśli pacjent dotychczas użytkował ruchomą protezę częściową, może z powodzeniem korzystać z niej jeszcze przez kilka dni do czasu wykonania mostu protetycznego. Jeśli pacjent nie ma uzupełnienia własnego, wykonuje się tymczasowy most protetyczny wykonany z koron akrylowych. Taki most z powodzeniem spełnia swoją podstawową rolę, to znaczy zapewnia pacjentowi odpowiedni komfort i estetykę. Dzięki mostowi tymczasowemu fakt trwania leczenia protetycznego pozostaje do wiadomości tylko pacjenta i protetyka.

W przypadku braków zębów bocznych, kiedy luki nie widać przy uśmiechu a  pacjent  jest przyzwyczajony do tej sytuacji, rezygnuje się z wykonania mostu tymczasowego. W takim przypadku dla pacjenta nic się nie zmienia, natomiast ogranicza się koszty leczenia związane z ceną wykonania mostu tymczasowego.

Trzeba jednak pamiętać, że w każdym wypadku oszlifowane zęby filarowe wymagają przykrycia koronami tymczasowymi dla ich ochrony. W zależności od wybranego rozwiązania mogą to być pojedyncze korony tymczasowe tylko na oszlifowane zęby filarowe albo most tymczasowy.Dlaczego kość pod przęsłem mostu zanika?


Zanik kości pod przęsłem można zaobserwować po kilku -kilkunastu latach użytkowania mostu protetycznego. Zanik ten nie jest związany z samą obecnością mostu, kość zanikałaby w tym miejscu dokładnie tak samo, gdyby mostu nie było. Przyczyną zaniku kości jest brak stymulacji. Każdy ząb przenosząc siły żucia na kość, stymuluje jej rozwój w swojej bezpośredniej okolicy. Po utracie zęba dochodzi do rozrzedzenia kości w tej okolicy, a następnie zmniejszania się jej w wymiarze podłużnym i poprzecznym. Wykonanie mostu protetycznego rozwiązuje problem estetyczny i funkcjonalny natomiast pozostaje bez wpływu na zanik kostny, gdyż most protetyczny nie zapewnia bezpośredniej stymulacji kości w miejscu utraconych zębów. Wśród uzupełnień protetycznych taką stymulację zapewniają jedynie implanty, które są mocowane bezpośrednio w kości i przenoszą siły żucia na tę okolicę dokładnie tak, jak robiły to zęby naturalne.
Prawidłowy wyrostek kostny.Wyrostek zębodołowy uległ zanikowi kostnemu.
Zanik kostny niesie za sobą szereg niekorzystnych następstw. Ubytki ilościowe i jakościowe kości wpływają na ogólne pogorszenie sprawności układu stomatognatycznego proporcjonalnie do obszaru zaniku. Zbyt cienki wyrostek kostny uniemożliwia prawidłowe wprowadzenie implantów.Zanik kostny utrudnia przyszłe leczenie protetyczne (gorsza retencja protez) oraz implantologiczne (brak miejsca na implanty) i wymusza zabiegi regeneracyjne w postaci sterowanej regeneracji kości. Wreszcie zanik kostny po wielu latach powoduje obniżenie się wyrostka kostnego co może doprowadzić do powstania szpary między grzbietem wyrostka kostnego a przęsłem mostu. W skrajnych sytuacjach, po wielu latach taki most będzie wymagał wymiany na nowy most protetyczny z odpowiednio dłuższymi koronami w przęsle, dopasowanymi do nowych warunków.


Mam most. Czy mogę zamienić go na implanty?

Tak, można wykonać implanty w miejscu brakujących zębów, wcześniej uzupełnionych za pomocą mostu. Trzeba jednak pamiętać, że po zdjęciu mostu protetycznego zęby filarowe pozostaną oszlifowane i będą wymagać przykrycia koronami protetycznymi. Wówczas będą to już pojedyczne korony na każdy ząb filarowy, natomiast w luce pod przęsłem zdjętego mostu można umieścić implanty. Muszą być oczywiście spełnione wszystke warunki wymagane do wprowadzenia implantów, czyli odpowiednia ilość i jakość kości oraz brak przeciwskazań.Czy mosty protetyczne to dobre rozwiązanie?

Podstawową zaletą mostów protetycznych jest komfort ich użytkowania. Jako uzupełnienia stałe stwarzają warunki bardzo zbliżone do fizjologicznych, dzięki czemu pacjent niejako zapomina, że gryzie nie swoimi zębami. Dlatego mosty protetyczne są wielokrotnie lepsze niż wszelkiego rodzaju protezy wyjmowalne. Jedyną alternatywą dla mostów, o podobnym komforcie i estetyce stanowią implanty. Jednak implanty wciąż pozostają rozwiązaniem droższym. Szczególnie w przypadku odbudowy rozległych braków zębowych mosty okażą się wielokrotnie tańsze niż analogiczna odbudowa na implantach. Ostateczna decyzja co do wyboru metody leczenia protetycznego zależy głównie od dwóch czynników: warunków klinicznych oraz kosztów leczenia. Wszędzie tam, gdzie warunki kliniczne pozwalają na wykonanie mostów protetycznych, a implanty nie wchodzą w grę ze względu na cenę lub ze względu na złą jakość kości, mosty protetyczne są najlepszym i najbardziej komfortowym rozwiązaniem.Jeśli nie znalazłeś na tej stronie odpowiedzi na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami: napisz mail, zadzwoń lub przyjdź na konsultację do Przychodni ANIDENT. Szczegóły na stronie kontakt.

Zobacz również:
do góry  ANIDENT
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12
metro Natolin

 tel. 507 300 900
22 436 61 23
22 436 61 22
 


Klinika
jest czynna
od poniedziałku
do piątku
w godzinach

800 - 2100
w soboty
8
00 - 1400

ZAPRASZAMY

 ©2004-2023 ANIDENT Protetyka Warszawa Ursynów