ANIDENT Stomatolog Warszawa Ursynów
                          

IMPLANTY WARSZAWA             

ANIDENT Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12

tel. 507 300 900, tel. 22 436 61 23

    


UMÓW WIZYTĘ - TEL. 507 300 900

     

O NAS

 USŁUGI

 LEKARZE

CENY

GALERIA

 MEDIA

BLOG

DOJAZD

KONTAKT
 

IMPLANTY

IMPLANTY | SYSTEMY | CENY | PYTANIA
SŁOWNIK | KROK PO KROKU | IMPLANTY W ANIDENT

SYTUACJA WYJŚCIOWA
BEZZĘBIE

 
Na rysunku poniżej przedstawiono przykład braku wszystkich zębów.
Bezzębie.
ROZWIĄZANIE
  PROTEZA
MOCOWANA NA IMPLANTACH

Proteza całkowita, której stabilność zapewniają implanty, jest najczęściej stosowaną formą implantologicznego leczenia bezzębia ze względu na korzystniejszą cenę takiego rozwiązania w porównaniu do alternatywnego mostu porcelanowego na implantach.

Taka proteza ma wbudowane specjalne zatrzaski, dzięki którym wklikuje się na implanty i jest przez to bardzo stabilna i komfortowa.

Stosuje się dwa rodzaje zatrzasków. Pierwszy rodzaj, częściej stosowany, to zatrzaski typu LOCATOR. Firma LOCATOR opatentowała system zatrzasków do protez, na tyle doskonały, że jest stosowany na licencji przez większość wiodących na świecie systemów implantologicznych, w tym w obu systemach stosowanych w naszej klinice: 3i BIOMET oraz Zimmer. Sukces systemu LOCATOR tkwi w unikalnym sposobie łączenia elementu zamocowanego w protezie (matrycy) z filarem przymocowanym do implantu (locatorem). Sprawia on, że proteza na implantach ma doskonałą retencję, która zabezpiecza przed przypadkowym jej wyczepieniem, natomiast pacjent bez zbędnego wysiłku i ryzyka dla implantów może wyjąć z ust protezę jeśli zajdzie taka potrzeba (na przykład do czyszczenia). Poniższy rysunek  przedstawia schemat mocowania protezy na implantach tego typu, ma on jednak charakter poglądowy i nie odzwierdziedla on faktycznego kształtu systemu LOCATOR).

Proteza na implantach z zatrzaskami kulowymi.

Klinika Stomatologiczna ANIDENT dysponuje modelem w skali 1:1 przedstawiającym protezę montowaną na zatrzaskach typu LOCATOR, dzięki której lekarz implantolog ma możliwość zademonstrowania pacjentowi podczas konsultacji zasady działania tego typu mocowania protezy.

Drugi typ łączenia to tak zwana belka Doldera, kiedy implanty są połączone poprzecznym elementem (rysunek poniżej). Z uwagi na przewagę systemu LOCATOR w kwestii jakości, trwałości i komfortu użytkowania protezy na implantach, system mocowania przy użyciu belki Doldera jest rzadziej stosowany.

Proteza na implantach z belką Doldera.

JAKI JEST KOSZT
TEGO TYPU ROZWIĄZAŃ?


Cena rozwiązania zależy od liczby zastosowanych implantów. W zależności od warunków kostnych stosuje się cztery, trzy lub nawet tylko dwa implanty (w przypadku bardzo korzystnych warunków kostnych), na których później mocuje się protezę. U niektórych pacjentów już dwa implanty wystarczają do stabilnego i trwałego zamocowania protezy dolnej. W przypadku protezy górnej, z uwagi na fakt że tkanka kostna szczęki ma inną, mniej wytrzymałą, strukturę niż tkanka kostna żuchwy, niekiedy konieczne okazują się dodatkowe implanty, chociaż i w tym wypadku, przy sprzyjających warunkach kostnych, niekiedy udaje się zamocować protezę jedynie na dwóch implantach, co redukuje koszt leczenia.

W większości przypadków optymalne jest zastosowanie minimum trzech implantów jako podparcia pod protezę. Wieloletnie obserwacje kliniczne oraz piśmiennictwo fachowe potwierdzają korzystniejszy rozkład sił i mniejsze obciążenie trzech implantów w porównaniu do rozwiązań opartych na dwóch implantach. Wówczas na te ostatnie działają znaczne siły, dlatego zastosowanie dwóch implantów jako podbudowę protezy wymaga bardzo dobrych warunków wyjściowych w kwestii jakości i ilości tkanki kostnej wyrostka zębodołowego.

Na podstawie analizy warunków kostnych lekarz implantolog ustala optymalną liczbę implantów, tak aby nie były one nadmiernie przeciążone i gwarantowały odpowiednią stabilizację protezy.


DWA IMPLANTY + PROTEZA

KOSZTY
W SYSTEMIE IMPLANTÓW ZIMMER

Całkowita cena rozwiązania dwa implanty + proteza w  systemie implantologicznym Zimmer to 10500 PLN, na co składa się:

 wszczepienie 2 implantów Zimmer

5600
 odsłonięcie 2 implantów Zimmer

400 proteza na dwóch implantach
    z zatrzaskami Locator
    lub belką Doldera 

4500

KOSZTY
W SYSTEMIE IMPLANTÓW 3i LUB iRES

Całkowita cena rozwiązania dwa implanty + proteza w systemie implantologicznym 3i lub w systemie implantów hybrydowych iRES to 11500 PLN, na co składa się:

 wszczepienie 2 implantów 3i lub iRES

6600 odsłonięcie 2 implantów 3 lub iRES

400 proteza na dwóch implantach
    z zatrzaskami Locator
    lub belką Doldera 

4500
  TRZY IMPLANTY + PROTEZA


KOSZTY

W SYSTEMIE IMPLANTÓW ZIMMER

Całkowita cena rozwiązania trzy implanty + proteza w systemie implantologicznym Zimmer to 14300 PLN, na co składa się:
 wszczepienie 3 implantów Zimmer

8400 odsłonięcie 3 implantów Zimmer

600 proteza na trzech implantach
    z zatrzaskami Locator
    lub belką Doldera 

5300

KOSZTY
W SYSTEMIE IMPLANTÓW 3i LUB iRES

Całkowita cena rozwiązania trzy implanty + proteza w systemie implantologicznym 3i lub w systemie implantów hybrydowych iRES to 15800 PLN, na co składa się:

 wszczepienie 3 implantów 3i lub iRES

9900 odsłonięcie 3 implantów 3i lub iRES

600 proteza na trzech implantach
    z zatrzaskami Locator
    lub belką Doldera 

5300


  CZTERY IMPLANTY + PROTEZA


KOSZTY

W SYSTEMIE IMPLANTÓW ZIMMER

Całkowita cena rozwiązania cztery implanty + proteza w systemie implantologicznym Zimmer to 18100 PLN, na co składa się:
 wszczepienie 4 implantów Zimmer

11200 odsłonięcie 4 implantów Zimmer

800 proteza na czterech implantach
    z zatrzaskami Locator
    lub belką Doldera 

6100

KOSZTY
W SYSTEMIE IMPLANTÓW 3i LUB iRES

Całkowita cena rozwiązania cztery implanty + proteza w systemie implantologicznym 3i lub w systemie implantów hybrydowych iRES to 20100 PLN, na co składa się:

 wszczepienie 4 implantów 3i lub iRES

13200 odsłonięcie 4 implantów 3i lub iRES

800 proteza na czterech implantach
    z zatrzaskami Locator
    lub belką Doldera 

6100Powyższe ceny są cenami całkowitymi i obejmują wszystkie niezbędne wizyty, znieczulenia, łączniki implantologiczne oraz elementy pośrednie.

Powyższa cena całkowita dotyczy jednej protezy - górnej lub dolnej (jednego łuku zębowego). Aby uzyskać koszt odbudowy wszystkich zębów (dwie protezy) należy wybrany wariant pomnożyć razy dwa. U tego samego pacjenta liczba implantów konieczna do osadzenia protezy górnej może być inna niż liczba implantów koniecznych do osadzenia protezy dolnej ze względu na różnice osobnicze i odmienną strukturę kości szczęki i żuchwy. Stąd cena za protezę górną na implantach może być inna niż cena protezy dolnej.

Szczegółowej oceny warunków kostnych wraz z liczbą rekomendowanych implantów pod protezę dokona nasz implantolog, dr hab. n. med. Kornel Krasny podczas konsultacji implantologicznej.
Zobacz również:


ANIDENT
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12
metro Natolin

 tel. 507 300 900
22 436 61 23
22 436 61 22
 


Klinika
jest czynna
od poniedziałku
do piątku
w godzinach

800 - 2100
w soboty
8
00 - 1400

ZAPRASZAMY

 ©2004-2023 ANIDENT Implanty Warszawa Ursynów