ANIDENT Stomatolog Warszawa Ursynów
                          

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA       

ANIDENT Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12

tel. 507 300 900, tel. 22 436 61 23

    


UMÓW WIZYTĘ - TEL. 507 300 900

     

O NAS

 USŁUGI

 LEKARZE

CENY

GALERIA

 MEDIA

BLOG

DOJAZD

KONTAKT
 
strona główna > usługi > chirurgia stomatologiczna > podnoszenie dna zatoki szczękowej

PODNOSZENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ
(SINUS LIFT)
Podnoszenie dna zatoki szczękowej (inaczej sinus lift) jest zabiegiem przygotowującym do leczenia implantologicznego dla osób, u których zbyt nisko położone dno zatoki szczękowej uniemożliwia prawidłowe wprowadzenie implantów.

Zatoka szczękowa. Cienkie dno zatoki uniemożliwia wprowadzenie implantów.Implanty nie mogą być w zatoce.

Zatoki szczękowe są symetrycznie położonymi pneumatycznymi jamami, należącymi do grupy tak zwanych zatok obocznych nosa i mającymi połączenie z przewodami nosowymi. Dna zatok szczękowych znajdują się obustronnie nad wierzchołkami korzeni górnych zębów, sięgając najczęściej od czwórki do siódemki. Wielkość i topografia zatoki szczękowej jest cechą indywidualną. Dno zatoki szczękowej może być być oddzielone od wierzchołków korzeni warstwą kości o grubości kilku do kilkunastu milimetrów, co jest sytuacją najkorzystniejszą. Zdarza się również, że wierzchołki korzeni zębów, szczególnie górnej szóstki, znajdują się już w obrębie zatoki, przykryte jedynie cienką blaszką kostną i błoną śluzową wyścielającą zatokę. Jest to sytuacja mniej korzystna, ale również prawidłowa i dość często spotykana.

Gdy dojdzie do utraty zębów, pozbawiona stymulacji kość wyrostka zębodołowego ulega zanikowi a dno zatoki obniża się. Wówczas grubość kości jest zbyt mała aby wprowadzić choćby najkrótsze implanty - ich końce znalazłyby się w świetle zatoki szczękowej, co jest niedopuszczalne.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej. Polega on na kontrolowanym wytworzeniu nowej kości poprzez spłycenie zatoki szczękowej. W zabiegu tym wykorzystuje się mechanizm sterowanej regeneracji kości. W miejscu, które chcemy zrekonstruować, zostaje umieszczony specjalny materiał, którym jest liofilizowany preparat kostny, syntetyczny materiał kościozastępczy lub kość własna pacjenta, pobrana w przeszczepie autogennym. Po kilku miesiącach od zabiegu umieszczony materiał dzięki właściwościom regeneracyjnym organizmu zamieni się w pełnowartościową, własną tkankę kostną pacjenta. W procesie tym wykorzystywany jest dokładnie ten sam mechanizm, dzięki któremu zrastają się złamane kości.

Zatoka jest przygotowana na implanty.Implanty są prawidłowo umieszczone, gdyż nie sięgają do zatoki.

Znane są dwie metody podnoszenia dna zatoki szczękowej: otwarta i zamknięta.

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą polega na chirurgicznym wejściu do zatoki z otworu bocznego i umieszczeniu
Sinus lift otwarty.w jej dnie materiału kościozastępczego lub tkanki kostnej. Największą korzyścią metody otwartej jest możliwość podniesienia dna zatoki w znacznie większym zakresie w porównaniu do metody zamkniętej. Istotną zaletą jest również pełna dostępność do zatoki i pełna kontrola wzrokowa pola zabiegowego. W przypadku podnoszenia dna zatoki w niewielkim zakresie,Podsypanie materiału kostnego lub kościozastępczego. zabieg często łączy się z wprowadzeniem implantów. Można tak zrobić wówczas, kiedy ilość kości własnej pacjenta dostępnej przed zabiegiem podnoszenia dna zatoki zapewnia właściwą stabilizację pierwotną implantów. Materiał jest na miejscu a wejście do zatoki szczękowej zostaje zamknięte.Analogicznie sinus lift otwarty o dużym zakresie, kiedy implanty nie uzyskałyby stabilizacji pierwotnej, bo wyjściowa ilość kości własnej pacjenta jest zbyt mała, wykonuje się zwykle kilka miesięcy wcześniej przed zaplanowanym wszczepieniem implantów.

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą  (inaczej metodą osteotomową) stosuje się w sytuacji, gdy trzeba podnieść dno zatoki szczękowej w niewielkim zakresie. Nie otwiera się wówczas zatoki jak ma to miejsce w metodzie otwartej, lecz wykorzystuje się otwory wywiercone w kości pod wprowadzane implanty i przez nie wprowadza materiał kostny lub kościozastępczy. Zaletą metody zamkniętej jest mniejsza inwazyjność, szybszy czas gojenia i wprowadzenie implantów podczas tego samego zabiegu. Wady metody zamkniętej to mniejszy niż przy metodzie otwartej zakres podnoszenia dna zatoki, brak kontroli wzrokowej nad polem zabiegowym i możliwość przypadkowego otwarcia zatoki, co zmusza operującego do wykonania zabiegu metodą otwartą.

Implanty są prawidłowo umieszczone, gdyż nie sięgają do zatoki.

Aby ocenić, czy ilość kości w szczęce pozwoli wprowadzić implanty bez zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej, wymagane jest zdjęcie pantomograficzne (inaczej pantomogram), które pozwala wykonać niezbędne pomiary i ocenić grubość tkanki kostnej pod zatoką. W przypadkach granicznych lub wątpliwych pacjent dodatkowo jest kierowany na zdjęcie wykonywane w technologii tomografii komputerowej 3D, które zwykle nie pozostawia już żadnych wątpliwości.


Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej jest doskonałym osiągnięciem współczesnej chirurgii implantologicznej. Pozwala wprowadzić implanty u osób, u których bez tego zabiegu nie byłoby to możliwe. Z dnia na dzień rośnie liczba pacjentów, którzy mogą cieszyć się implantami dzięki przeprowadzonemu zabiegowi sinus lift.

Lekarz ImplantologZabieg sinus lift jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym i dla doświadczonego operatora nie stanowi trudności. W Klinice Stomatologicznej ANIDENT wszystkie zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej i sterowanej regeneracji kości wykonuje specjalista chirurg implantolog, dr hab. n. med. Kornel Krasny, wieloletni wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wieloletni biegły sądowy. Dr hab. n. med. Kornel Krasny następnie wszczepia również implanty po zabiegach regeneracji. Kliknij, aby zobaczyć referencje i certyfikaty.

Zobacz również:
do góry  ANIDENT
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

Warszawa Ursynów
ul. Belgradzka 12
metro Natolin

 tel. 507 300 900
22 436 61 23
22 436 61 22
 


Klinika
jest czynna
od poniedziałku
do piątku
w godzinach

800 - 2100
w soboty
8
00 - 1400

ZAPRASZAMY

 ©2004-2023 ANIDENT Dentysta Warszawa Ursynów