PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA  

Warszawa, ul. Belgradzka 12
tel. 507 300 900, tel. 22 43 66 123

    

     

O NAS

 USŁUGI

NASI LEKARZE

CENY

GALERIA

 MEDIA O NAS

PORADY

JAK DOJECHAĆ

KONTAKT
 
strona główna > ceny > implanty > podniesienie dna zatoki

PODNIESIENIE DNA
ZATOKI SZCZĘKOWEJ

Podniesienie dna zatoki szczękowej (inaczej sinus lift) jest zabiegiem przygotowawczym do leczenia implantologicznego i dotyczy osób, u których zbyt niskie położenie dna zatoki szczękowej uniemożliwia wprowadzenie implantów.

Zatoka szczękowa. Cienkie dno zatoki uniemożliwia wprowadzenie implantów.Implanty nie mogą być w zatoce.

Zatoki szczękowe to symetrycznie położone pneumatyczne jamy, należące do grupy tak zwanych zatok obocznych nosa. Dno zatoki szczękowej znajduje się obustronnie nad wierzchołkami korzeni górnych zębów, zwykle od czwórki do siódemki. Wielkość i topografia zatoki szczękowej jest zróżnicowana osobniczo. Dno zatoki może być oddzielone od wierzchołków korzeni kilkumilimetrową warstwą kości, co jest sytuacją najkorzystniejszą. Często zdarza się, że wierzchołki korzeni zębów, szczególnie pierwszego trzonowca, znajdują się już w obrębie zatoki, przykryte jedynie cienką blaszką kostną i błoną śluzową zatoki. Jest to sytuacja prawidłowa i dość często spotykana.

W przypadku utraty zębów kość wyrostka zębodołowego zanika a dno zatoki obniża się. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której grubość kości jest zbyt mała aby wprowadzić choćby najkrótsze implanty - ich końce znalazłyby się wówczas w świetle zatoki szczękowej, co jest niedopuszczalne.

Rozwiązaniem jest zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej. Polega on na nadbudowaniu kości poprzez spłycenie zatoki szczękowej. W zabiegu tym wykorzystuje się mechanizm tak zwanej sterowanej regeneracji kości - w miejscu, które chcemy odbudować, umieszcza się specjalny materiał, którym jest liofilizowany preparat kostny, kość własna pacjenta pobrana z innego miejsca  lub syntetyczny materiał kościozastępczy. Po kilku miesiącach od zabiegu umieszczony materiał dzięki właściwościom regeneracyjnym organizmu zamienia się w pełnowartościową, własną tkankę kostną pacjenta. Wykorzystuje się dokładnie ten sam mechanizm, dzięki któremu złamane kości zrastają się.

Zatoka jest przygotowana na implanty.Implanty są prawidłowo umieszczone, gdyż nie sięgają do zatoki.

Znane są dwie metody podnoszenia dna zatoki szczękowej: tak zwany sinus lift otwarty i sinus lift zamknięty.

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą polega na chirurgicznym wejściu do zatoki i umieszczeniu
Sinus lift otwarty.w jej dnie materiału kościozastępczego lub kostnego. Największą przewagą metody otwartej jest możliwość podniesienia dna zatoki w znacznie większym zakresie niż przy metodzie zamkniętej. Bardzo znaczącą zaletą jest także pełna dostępność do zatoki i możliwość kontroli wzrokowej przez operatora. W przypadku podnoszenia dna zatoki w niewielkim zakresie,Podsypanie materiału kostnego lub kościozastępczego. zabieg często połączony jest z wprowadzeniem implantów. Wprowadzenie implantów można połączyć z podnoszeniem dna zatoki w sytuacji, kiedy ilość kości własnej pacjenta dostępnej przed zabiegiem zapewnia właściwą stabilizację pierwotną implantów. Materiał jest na miejscu a wejście do zatoki szczękowej zostaje zamknięte.Analogicznie sinus lift otwarty o dużym zakresie, kiedy implanty nie uzyskałyby stabilizacji pierwotnej, wykonuje się zwykle kilka miesięcy wcześniej przed planowaną implantacją.

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą  (tak zwaną metodą osteotomową) stosuje się wówczas, kiedy trzeba podnieść dno zatoki szczękowej w niewielkim zakresie. Nie otwiera się wówczas zatoki jak ma to miejsce w metodzie otwartej, lecz wykorzystuje się łoża implantów (otwory wywiercone w kości pod wprowadzane implanty) i przez nie wprowadza materiał kostny. Zaletą metody zamkniętej jest mniejsza inwazyjność, szybszy okres gojenia i natychmiastowa implantacja. Wady metody zamkniętej to mniejszy niż przy metodzie otwartej zakres poniesienia dna zatoki, brak kontroli wzrokowej nad przebiegiem zabiegu i możliwość przypadkowego otwarcia zatoki, co zmusza operatora do wykonania zabiegu metodą otwartą.

Implanty są prawidłowo umieszczone, gdyż nie sięgają do zatoki.

Aby ocenić, czy ilość kości w szczęce pozwoli wprowadzić implanty bez zabiegu podnoszenia dna zatoki szczękowej, wymagane jest tak zwane zdjęcie pantomograficzne, inaczej pantomogram, pozwalające wykonać niezbędne pomiary i ocenić grubość tkanki kostnej pod zatoką. W przypadkach granicznych lub wątpliwych pacjent jest kierowany na zdjęcie wykonywane w technologii trójwymiarowej tomografii komputerowej, które zwykle nie pozostawia już żadnych wątpliwości.


Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej jest doskonałym osiągnięciem współczesnej chirurgii implantologicznej. Pozwala wprowadzić implanty u osób, u których bez tego zabiegu nie byłoby to możliwe. Z dnia na dzień rośnie liczba pacjentów, którzy mogą cieszyć się implantami dzięki przeprowadzonemu zabiegowi sinus lift.

Lekarz ImplantologZabieg sinus lift jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym i dla doświadczonego operatora nie stanowi trudności. Dlatego w Przychodni Stomatologicznej ANIDENT wszystkie zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej i sterowanej regeneracji kości wykonuje specjalista chirurg implantolog, doktor nauk medycznych Kornel Krasny, starszy asystent w Akademii Medycznej w Warszawie, który następnie prowadzi leczenie implantologiczne. Kliknij, aby zobaczyć referencje i certyfikaty.

Zobacz również:NZOZ
PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

Warszawa
ul. Belgradzka 12
metro Natolin

 tel. 507 300 900
22 43 66 123
22 43 66 122
 


Przychodnia
jest czynna
od poniedziałku
do piątku
w godzinach

800 - 2100
w soboty
8
00 - 1400

ZAPRASZAMY

 ©2004-2016 ANIDENT Warszawa Ursynów