PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA  

Warszawa, ul. Belgradzka 12
tel. 507 300 900, tel. 22 43 66 123

    

     

O NAS

 USŁUGI

NASI LEKARZE

CENY

GALERIA

 MEDIA O NAS

PORADY

JAK DOJECHAĆ

KONTAKT
 
strona główna > ceny > implanty > sterowana regeneracja kości

STEROWANA
REGENERACJA KOŚCI

Sterowana regeneracja kości (inaczej augmentacja kości) jest chirurgicznym zabiegiem przygotowującym do leczenia implantologicznego.

Gdy dojdzie do utraty zęba, kość ulega zanikowi w dwóch mechanizmach. Pierwszy jest związany z zapadaniem się wyrostka zębodołowego w kierunku zębodołu, czyli powstałej po usunięciu zęba przestrzeni. Drugi wynika z braku dotychczasowej stymulacji kości przez siły działające poprzez korzeń zęba. Stymulacja ta jest potrzebna do utrzymania odpowiedniej ilości i jakości tkanki kostnej. Brak stymulacji sprawia, że kość w miejscu po utraconym zębie ulega rozrzedzeniu (pogorszenie jakości tkanki kostnej). Jednocześnie na skutek zaniku tkanki kostnej wyrostek zębodołowy zwęża się w przekroju poprzecznym i ulega skróceniu (zmniejszenie ilości tkanki kostnej).
Prawidłowy wyrostek kostny.Wyrostek zębodołowy uległ zanikowi kostnemu.
W efekcie zaniku kości niemożliwe staje się wprowadzenie nawet najcieńszych i najkrótszych implantów, gdyż albo nie zostałyby one całkowicie ukryte w kości, albo istniałoby ryzyko złamania cienkich blaszek kostnych w efekcie sił żujących działających na implant.
Wyrostek zębodołowy uległ zanikowi kostnemu.Zbyt cienki wyrostek kostny uniemożliwia prawidłowe wprowadzenie implantów.
Rozwiązaniem jest sterowana regeneracja kości, która pozwala na zwiększenie grubości i wysokości wyrostka zębodołowego poprzez wytworzenie tkanki kostnej w precyzyjnie określonym miejscu. Zabieg polega na umieszczeniu w regenerowanej okolicy materiału kostnego lub kościozastępczego i przykryciu go specjalną membraną. Po kilku miesiącach, na skutek regeneracyjnych sił organizmu, materiał ulegnie zamianie w pełnowartościową, własną kość pacjenta, którą bez obaw można obciążyć implantami.
Wyrostek zębodołowy uległ zanikowi kostnemu.Sterowana regeneracja umożliwia wytworzenie odpowiedniej ilości kości pod implanty stomatologiczne.
W zależności od stopnia zaawansowania zaniku kostnego sterowana regeneracja kości może być przeprowadzana przed wprowadzeniem implantów lub w trakcie zabiegu implantacji. Jeśli zanik kostny był znaczny, sterowana regeneracja kości jest wykonywana na kilka miesięcy przed implantacją, którą przeprowadza się dopiero, gdy kość jest już pełnowartościowa i w odpowiedniej ilości. W sytuacji, gdy zanik kostny był niewielki i ilość kości własnej pacjenta pozwala uzyskać stabilizację pierwotną po wprowadzeniu implantów, zabieg sterowanej regeneracji kości przeprowadza się równolegle z zabiegiem implantacji. Po wprowadzeniu implantów umieszcza się materiał kościozastępczy wraz z membraną w miejscach tego wymagających. Wówczas proces osteointegracji implantów oraz tworzenia nowej tkanki kostnej przebiega równolegle.
Implanty wprowadzone prawidłowo.
Aby ocenić, czy grubość kości jest wystarczająca dla wprowadzenia implantów niezbędny jest pantomogram. Na podstawie pantomogramu oraz badania wewnątrzustnego chirurg implantolog może dokonać pomiaru tkanki kostnej. W sytuacjach wątpliwych pacjent jest dodatkowo kierowany na zdjęcie tomograficzne w technologii 3D, na którym wyrostek kostny jest zobrazowany w trójwymiarze i bardzo precyzyjnie zmierzony.


Zabieg sterowanej regeneracji kości pozwala wyeliminować następstwa zaniku kostnego związanego z upływem czasu od utraty uzębienia i wiekiem. Dzięki tej procedurze leczenie implantologiczne staje się dostępne dla znacznie szerszej liczby pacjentów.

Zobacz również:NZOZ
PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

Warszawa
ul. Belgradzka 12
metro Natolin

 tel. 507 300 900
22 43 66 123
22 43 66 122
 


Przychodnia
jest czynna
od poniedziałku
do piątku
w godzinach

800 - 2100
w soboty
8
00 - 1400

ZAPRASZAMY

 ©2004-2016 ANIDENT Warszawa Ursynów